Polska po 1989 roku

10.11.2017

Senat za nowelizacją ustawy o repatriacji; zaproponował poprawki

Posiedzenie Senatu. 07.2017. Fot. PAP/L. Szymański Posiedzenie Senatu. 07.2017. Fot. PAP/L. Szymański

Podniesienie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin na zakup mieszkania - zakłada nowelizacja ustawy o repatriacji, którą w piątek poparł Senat. Senatorowie zgłosili szereg poprawek korygujących i precyzujących do noweli.

Senat nie przyjął zaproponowanej przez komisje poprawki przewidującej skrócenie vacatio legis ustawy, z 14 dni na dzień po ogłoszeniu.

Nowelizacja ustawy o repatriacji przewiduje podniesienie poziomu pomocy na zakup mieszkania o kwotę 25 tys. zł na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Wysokość pomocy finansowej na zakup mieszkania nie może jednak przekroczyć jego ceny.

Nowelizacja wprowadza także określenie "najbliższej rodziny repatrianta"; są nią małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Polski razem z repatriantem.

W nowelizacji wprowadzono też definicję "kandydata na repatrianta", a także zapis o możliwości uznania za repatrianta osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Polski jako małżonek repatrianta. Według noweli pomocą finansową objęte zostaną całe rodziny repatriantów, a nie jej poszczególni członkowie.

Zmiany uzależniają też wysokość dotacji z budżetu państwa, przekazywanej gminie zapewniającej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom jego najbliższej rodziny, od metrażu oraz miejsca położenia nieruchomości.

Nowela przewiduje rezygnację ze świadczenia w wysokości 200 zł, wypłacanego dotychczas repatriantom przebywającym w ośrodkach adaptacyjnych, na rzecz udzielania im pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Nowe przepisy stwarzają możliwość dopraszania do udziału w pracach Rady do Spraw Repatriacji przedstawicieli urzędów administracji rządowej lub samorządowej.

Nowela zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten - jak wskazują projektodawcy - powodował brak możliwości przyjazdu do Polski w ramach repatriacji osób, które spełniając pozostałe warunki repatriacji, a nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek

wni/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL