Polska po 1989 roku

25.05.2019

Uhonorowano osoby promujące społeczeństwo obywatelskie

Australijska Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego przyznała 10 wyróżnień osobom zaangażowanym w ruch kultury i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz we współpracę z jej sąsiadami. Wręczenie nagród odbyło się w sobotę w Warszawie.

"Nasza fundacja działa już 36 lat, przez ten czas uhonorowaliśmy nagrodami blisko 1600 osób" – powiedziała PAP sekretarz fundacji Barbara Zagała. "Nagradzamy +małych bohaterów+, ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie na poziomie lokalnym, ale czynią to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim otoczenie. Promujemy w ten sposób aktywne społeczeństwo obywatelskie, w którym zaangażowanie społeczne jest powszechnym nawykiem" - podkreśliła.

Nagrody przyznawane są dwa razy w roku - wiosną i na jesieni. W tegorocznej wiosennej edycji nagród wyróżnieni zostali Urszula Antosz-Rekucka za działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, ocalenie pamięci o żydowskich mieszkańcach Mszany Dolnej oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących w Afryce i na Ukrainie; Mamadou Diouf za wieloletnie działania na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją; Renata Kułakowska-Brabec za działania na rzecz osób biednych i niesprawnych oraz kobiet chronionych przed przemocą, również poprzez Stowarzyszenie Rad Polek i Sue Ryder w Warszawie, Marek Lisiński za współudział w stworzeniu Fundacji "Nie lękajcie się", poprzez którą prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie uzależnień spowodowanych przez wykorzystywanie seksualne przez pedofili; Diana Maciąga za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Radosław Ślusarczyk za osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego w Polsce; Joanna Naranowicz za skuteczne propagowanie pluralizmu i tolerancji, walkę z uprzedzeniami etnicznymi i religijnymi oraz działalność w Stowarzyszeniu "Nigdy Więcej"; Magdalena Środa za działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Anna Tatar za propagowanie tolerancji i pluralizmu w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych, za wieloletnią pracę publicystyczną i naukową na temat źródeł ksenofobii i przemocy rasistowskiej, a także Renata Wardecka za wszechstronną działalność na Osiedlu Siekierki w Warszawie oraz za założenie i prowadzenie fundacji "Bo Warto", w tym akcji "Katyń…. ocalić od zapomnienia".

Dodatkowo uhonorowano Joannę Naranowicz wyróżnieniem im. Jerzego Bonieckiego; Renatę Kulakowską-Brabec - wyróżnieniem im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowicz; Urszulę Antosz-Rekucką wyróżnieniem im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej; Renatę Wardecką - wyróżnieniem im. Eudoksji Rakowskiej; Marek Lisiński - wyróżnieniem im. Krystyny i Bolesława Singler oraz Annę Tatar - wyróżnieniem im. Jerzego i Aleksandry Zubrzyckich.

Pierwszymi laureatami nagród Polculu byli pisarze, działacze Solidarności i animatorzy pro-demokratycznych inicjatyw, m.in. Bogdan Borusewicz, Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Herbert, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Władysław Siła-Nowicki, Donald Tusk i Zbigniew Wujec.

"Dziesiątki, a może nawet setki ludzi w Polsce zostało odznaczonych przez Polcul. (…) Dla mnie szczególnie poruszający stał się fakt, że fundacja w pewnym momencie przekroczyła granice kraju, obejmując swą działalnością wschodnie sąsiedztwo, że i tam znalazła ludzi zasłużonych dla wartości kulturalnych i zwykłego ludzkiego braterstwa. Ciągle jeszcze niejasna jest nasza przyszłość. Ale pokrzepieniem zawsze będzie wiadomość, że tam, na końcu świata, nad odległą drugą półkulą naszego globu świeci wierna nam i przyjazna konstelacja" – pisał o tej nagrodzie jeden z jej laureatów Tadeusz Konwicki.

W 2012 roku Fundacja Polcul została uhonorowana nagrodą Fidelis Poloniae za "Wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem". (PAP)

autorka: Anna Bernat

abe/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL