Polska po 1989 roku

02.06.2017

W Gdyni ministrowie kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali nt. tożsamości

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński (2L), podsekretarz stanu w ministerstwie zasobów ludzkich Węgier Orsolya Pacsay-Tomassich (2P), sekretarz stanu w ministerstwie kultury Słowacji Ivan Secik (P) i minister kultury Czech Daniel Herman (L) podpisują protokół podsumowujący obrady 27. spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. Fot. PAP/A. Warżawa Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński (2L), podsekretarz stanu w ministerstwie zasobów ludzkich Węgier Orsolya Pacsay-Tomassich (2P), sekretarz stanu w ministerstwie kultury Słowacji Ivan Secik (P) i minister kultury Czech Daniel Herman (L) podpisują protokół podsumowujący obrady 27. spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. Fot. PAP/A. Warżawa

Była zgoda co do tego, że tożsamość Grupy Wyszehradzkiej jest pochodną naszych wspólnych doświadczeń - powiedział minister kultury prof. Piotr Gliński. Minister zaliczył do nich m.in. doświadczenia tworzenia nowych państw po 1918 r., specyficzne doświadczenia komunizmu i II wojny światowej czy podobnej transformacji po 1989 r.

W Muzeum Miasta Gdyni zakończyło się w piątek spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej skupiającej Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Polskę, która do 30 czerwca sprawuje roczną prezydencję w Grupie, reprezentowali na spotkaniu wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński oraz wiceszef tego resortu Jarosław Sellin.

Podczas konferencji prasowej kończącej spotkanie w Gdyni, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powiedział, że spotkanie w Gdyni poświęcone było „kwestii tożsamości krajów Grupy Wyszehradzkiej i sposobom budowania ich wizerunku”. Przyznał, że „nie przypadkowo wybrano Gdynię na miejsce obrad”. „Z jednej strony taka była sugestia naszych partnerów, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do morza a z drugiej strony Gdynia jest symbolem budowania polskiej tożsamości w sposób świadomy, kreatywny, związany z realizacją polityki rozwojowej” - argumentował. Dodał, że Gdynia jest też miejscem, w którym można pokazywać współczesne przemiany.

Uczestnicy spotkania odwiedzili Muzeum Emigracji a spotkanie odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni. Gliński ocenił, że oba muzea „są przykładem dobrze wymyślonych i dobrze skonstruowanych nowoczesnych instytucji kultury mających za zadanie rozpowszechnianie wartości związanych z tożsamością”. Mówiąc o tożsamości, minister przyznał, że „temat jest tyleż ogólny co trudny a jednocześnie często kwitowany takimi - jak się wydaje – sformułowaniami, które nie są odkrywcze”. „O tożsamości można mówić powierzchnie, bardzo propagandowo, żeby to ładnie wyglądało, że zacieśnia się współpraca tożsamościowa i tak dalej” - dodał. Gliński zaznaczył, że „wbrew temu to były bardzo ciekawe obrady”. Minister kultury Polski powiedział, że podczas debaty „była zgoda co do tego, że tożsamość Grupy Wyszehradzkiej jest pochodną naszych wspólnych doświadczeń”. „To jest banał, ale te wspólne doświadczenia tworzą wspólną tożsamość” - dodał. Podkreślił, że „oczywiste też są pewne specyficzne doświadczenia, które są unikalne dla naszych czterech krajów. Zaliczył do nich m.in. długoletni okres walki o niepodległość, doświadczenia tworzenia nowych państw po 1918 r., specyficzne doświadczenia komunizmu i II wojny światowej oraz oporu wobec komunizmu, podobnej transformacji po 1989 r. I też wspólnego wejścia do UE i NATO.

Powiedział, że najnowszym doświadczeniem jest wspólne budowanie tożsamości Grupy Wyszehradzkiej. „My od lat poprzez podejmowanie najróżniejszych inicjatyw, budowanie wspólnych instytucji budujemy tę najnowszą, najbardziej aktualną tożsamość wyszehradzką” - podkreślił Gliński.

Wbrew zapowiedziom, z braku czasu, w konferencji prasowej nie uczestniczyli: minister kultury Czech Daniel Herman oraz podsekretarz stanu w ministerstwie zasobów ludzkich Węgier Orsolya Pacsay-Tomassich. Wiceminister kultury Słowacji Ivan Secik podczas konferencji zaznaczył, że „reprezentuje też ministrów Czech i Węgier”. „Wyjeżdżamy zadowoleni, że dostaliśmy nowy impuls do naszej dalszej współpracy” - dodał. „Ta tożsamość nie jest rozumiana jako jedność absolutna ale jako tożsamość poszczególnych krajów, które wnoszą wkład do kultury europejskiej” - mówił. Wyraził nadzieję, że „dzięki kulturze wkład krajów Grupy Wyszehradzkiej w rozwój Europy będzie bardziej widoczny”.

Minister kultury podkreślił, że „oczywiste też są pewne specyficzne doświadczenia, które są unikalne dla naszych czterech krajów". Zaliczył do nich m.in. długoletni okres walki o niepodległość, doświadczenia tworzenia nowych państw po 1918 r., specyficzne doświadczenia komunizmu i II wojny światowej oraz oporu wobec komunizmu, podobnej transformacji po 1989 r. I też wspólnego wejścia do UE i NATO.

Spotkanie Ministrów Kultury V4 odbywa się raz w roku, zawsze w kraju, w gestii którego spoczywa prezydencja w Grupie. Do tej pory takie spotkania odbywały się tradycyjnie w Warszawie, a w 2013 r. ministrów gościł Kraków. Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Vaclav Havel oraz premier Węgier Jozsef Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. (PAP)

bls/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL