Europa i świat 1918-1939

16.03.2018

W Mińsku wykład historyka Ihara Mielnikaua o granicy ryskiej

Wykład poświęcony tzw. granicy ryskiej, czyli przebiegającej przez tereny dzisiejszej Białorusi i Ukrainy granicy polsko-sowieckiej w latach 1921-1939, wygłosił w piątek w Mińsku niezależny historyk Ihar Mielnikau.

Wygłoszonego w języku polskim wystąpienia historyka wysłuchali mieszkający w białoruskiej stolicy Polacy.

„Cieszę się, że rośnie zainteresowanie tematami historycznymi +zapomnianymi+ na Białorusi, takimi właśnie jak granica polsko-sowiecka powstała na mocy traktatu ryskiego w 1921 r.” – powiedział PAP Mielnikau.

Mielnikau podkreślił, że temat granicy ryskiej jest praktycznie przemilczany w szkołach, a zarówno białoruscy Polacy, jak i sami Białorusini chcą poznać fakty z historii, w której przeplatały się losy obu narodów.

Mielnikau zajmuje się przede wszystkim międzywojenną historią terenów dzisiejszej Białorusi, a więc zarówno historią II RP, jak i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Jest autorem książek o granicy ryskiej, losach polskich formacji zbrojnych na tych terenach, a także żołnierzy narodowości białoruskiej w wojsku polskim, w tym w Armii gen. Andersa.

„Po moich wystąpieniach podchodzą do mnie ludzie, którym często udaje się na nowo odczytać losy swoich rodzin, umiejscowić je na mapie historycznej. Często takie spotkania owocują odnalezieniem w domowych archiwach nowych dokumentów, które wykorzystuję w dalszej pracy” – dodał Mielnikau.

Szefowa mińskiego oddziału Związku Polaków na Białorusi (organizacji polskiej nieuznawanej przez oficjalny Mińsk) Helena Marczukiewicz powiedziała dziennikarzom, że takie „lekcje historii” są bardzo ważne dla miejscowych Polaków, ponieważ pozwalają im lepiej poznać ważne karty ojczystej historii.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ ndz/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL