Polska po 1989 roku

21.06.2016 aktualizacja 14.07.2016

W Warszawie zainaugurowano działalność Instytutu Myśli Schumana

Wprowadzanie pokoju przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi i służba na rzecz dobra wspólnego w oparciu o wartości chrześcijańskie - to elementy misji Instytutu Myśli Schumana, który we wtorek, w 130. rocznicę urodzin polityka, w Warszawie zainaugurował swoją działalność.

Działalność Instytutu zainaugurowała konferencja poświęcona postaci francuskiego polityka. W pierwszej sesji głos zabrali, prócz prezesa Instytutu dr hab. Zbigniewa Krysiaka, wiceminister finansów Wiesław Janczyk oraz ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Janczyk podczas uroczystości krótko przypomniał postać Roberta Schumana. "Schuman jako człowiek, który przeżył pierwszą i drugą wojnę światową, zgromadził mnóstwo przemyśleń. Zamienił je na intelektualną potrzebę szukania praktycznych rozwiązań" - mówił. "Potrafił, przy pomocy bardzo prostych, oczywistych koncepcji, doprowadzić do czegoś, co stało się kamieniem węgielnym tego, co dzisiaj jest Unią Europejską. Wyszedł z jednego założenia: że istotny jest pokój, a nie rywalizacja" - podkreślił. "Wspólnota Węgla i Stali miała zakończyć erę potężnej rywalizacji między dwoma krajami. Szybko zjednoczyła też inne kraje, co dało dobry rezultat" - dodał.

"Schuman mógł osiągnąć to tylko dlatego, że miał wszechstronną wiedzę. Wiemy, że jako filozof interesował się pracami św. Tomasza z Akwinu, który mówił +ucz się wszystkiego, a potem okaże się, że nic nie jest zbędne+. Żeby wykonać rzeczy fenomenalne, które mogą przejść do historii, trzeba sprowadzić skomplikowane rzeczy do prostoty. Schuman, jako mąż stanu, potrafił to zrobić" - podkreślił.

Instytut Myśli Schumana będzie - jak zapowiedział we wtorkowej rozmowie z PAP Krysiak - funkcjonował w różnych obszarach. "Jego założeniem jest budowanie zespołów eksperckich w zakresie różnych problemów i inicjatyw ustawodawczych. Zespoły Instytutu będą je opiniowały, organizowały dyskusje i ekspertyzy w różnych dziedzinach - od finansów, przez problemy ochrony zdrowia, ochrony środowiska, aż po problemy społeczne związane z radzeniem sobie w finansowaniu gospodarstw domowych" - wyjaśnił.

Jak przypomniał, organ powstał z inicjatywy Grup Schumana działających w Warszawie. "Te dwunastoosobowe grupy gromadzą się wokół talentów i konkretnych specjalności zawodowych oraz kompetencyjnych. Ich celem jest definiowanie projektów, które chcą podejmować, a następnie realizowanie ich" - mówił. "Grupy Schumana bazują na formacji duchowej opartej na fundamentach chrześcijańskich Roberta Schumana. Polityk w dużej mierze bazował na duchowości benedyktyńskiej, z czego też będziemy korzystać. To właśnie duchowość jest zaczynem, który doprowadził do powołania Instytutu" - dodał.

"Jednostka ma integrować środowiska. Włączymy się we współpracę z chrześcijańskimi towarzystwami biznesowymi. Chcemy, by nasi współpracownicy łączyli swoją pracę zawodową ze służbą społeczną. Tak jak Schuman chcemy stawiać na silne kompetencje zawodowe, edukację i wiedzę. To naszym zdaniem trzeba jednak łączyć z siłą duchową" - podkreślił Krysiak.

Wśród celów instytucji, jak mówiono, są także m.in. współpraca z jednostkami i działaczami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w zakresie problemów i potrzeb społeczności lokalnych, kształtowanie postaw członków i sympatyków Instytutu na wzór cech, którymi charakteryzował się Schuman, jak: pokora, skromność, odpowiedzialność, miłosierdzie, uprzejmość, łagodność, prawość, sprawiedliwość, czystość serca, pragnienie i wprowadzanie pokoju, nieszukanie przyjemności i cierpienie dla sprawiedliwości.

Instytut będzie też, jak zapowiedział Krysiak, promował myśl Roberta Schumana m.in. przez wydawanie książek i publikacji prasowych o polityku i jego sposobie działania, organizowanie konferencji i popularyzacja wiedzy o Schumanie i jego ideach.

Wśród najbliższych projektów, które zostaną podjęte przez Instytut, Krysiak wymienił: wydanie po polsku książki Schumana "Dla Europy", zorganizowanie spotkania roboczego biografów znających Roberta Schumana, zaproszenie do Polski córki Alcide De Gasperiego, który był współpracownikiem polityka oraz prezentację systemu wsparcia w radzeniu sobie z finansami domowymi.

W ramach konferencji na wtorek zaplanowano także wystąpienia m.in.: Toma Clarka z przedsiębiorstwa GE Capital International ("Idee Roberta Schumana a rynek finansowy"), prezeski zarządu Stowarzyszenia "Czyń dobro, mimo wszystko" z Krosna Kamili Bogackiej oraz redaktora naczelnego Instytutu Wydawniczego PAX Zbigniewa Borowika.

Robert Schuman (1886-1963) był francuskim ministrem spraw zagranicznych i twórcą powojennego planu pojednania między Francją i Niemcami. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. zaproponował utworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. Obecnie, w rocznicę ogłoszenia planu Schumana, 9 maja każdego roku obchodzi się Dzień Europy.(PAP)

oma/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL