II wojna światowa

19.04.2017

Wręczenie Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinie kpr. Franciszka Dziuby

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia nadane weteranom walk o wolność i niepodległość.

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, nadany pośmiertnie kpr. Franciszkowi Dziubie przez Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie na wniosek gen. Stanisława Maczka, odebrał w środę Stanisław Dziuba, bratanek zabitego żołnierza.

Wręczając order minister Kasprzyk podkreślił, że order ten został przyznany "za wybitny czyn bojowy", a jego przekazanie odbywa się "niemal dokładnie w 225 rocznicę ustanowienia tego orderu przez króla Stanisława Poniatowskiego".

Kapral Franciszek Dziuba, w 1939 r. celowniczy armaty przeciwpancernej Bofors w 1. plutonie 1. szwadronu dywizjonu przeciwpancernego 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej Wojska Polskiego, zniszczył podczas walki 5 niemieckich czołgów. Poległ bohaterską śmiercią 2 września 1939 r. podczas bitwy pod Wysoką.

Na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy minister Kasprzyk przekazał członkowi rodziny Januszowi Kłosowi przyznany Henrykowi Stokowskiemu Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

Prezydent RP Andrzej Duda za zasługi w walce o niepodległość przyznał również trzy odznaczenia. Z rąk ministra Kasprzyka Złoty Krzyż Zasługi dla Ryszarda Izdebskiego przyjął jego potomek dr Jerzy Izdebski, Brązowy Krzyż Zasługi odebrał osobiście Edward Olan. Przybyły na uroczystość Tadeusz Słobodzianek osobiście odebrał przyznany mu Krzyż Zesłańca Sybiru.

Minister Kasprzyk, przemawiając w imieniu prezydenta RP, podkreślił, że przekazanie po tylu latach orderu Virtuti Militari rodzinie kpr. Franciszka Dziuby stanowi: "dowód na to, że RP pamięta - pamięta, komu zawdzięcza wolność". Dodał, że byli to ludzie pełni poświęcenia, "Polacy, którzy działali w myśl zasady: wszystko dla innych, nic dla siebie". Zaznaczył, że ma "ogromny zaszczyt wręczyć odznaczenie Tadeuszowi Słobodziankowi, który poprzez swoją działalność uczynił tak wiele dla kultywowania pamięci i polskości". "My wszyscy, Rzeczpospolita Polska szanujemy przeszłość w ten sposób, iż honorujemy najdzielniejszych synów i córy. Pamiętamy" - dodał na zakończenie.

Inaugurując uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława przypomniał, że "22 kwietnia minie dokładnie 97 lat od chwili powołania do życia tego muzeum przez Wodza Naczelnego, marszałka Józefa Piłsudskiego, który stwierdził, że ma to być świątynia oręża polskiego". "To miejsce jest godne i odpowiednie dla tak ważnej uroczystości" - dodał.

W uroczystości uczestniczyli też, m.in. sędzia Bogusław Nizieński (kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego), mjr prof. Leszek Żukowski (prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), ppłk Zbigniew Galperyn (wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich), Stanisław Zalewski (prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych) oraz weterani walk o niepodległość i rodziny odznaczonych. (PAP)

gj/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL