Polska po 1989 roku

26.04.2018

WSA uchylił zarządzenie wojewody ws. dekomunizacji dwóch ulic w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazw dwóch ulic w Krakowie – poinformowała w czwartek PAP rzecznik prasowy sądu sędzia Anna Szkodzińska.

Chodzi o patronów dwóch ulic: Józefa Marcika i Wincentego Danka, którzy mieli zostać zamienieni na innych. Skargę w tej sprawie, dotyczącą także zmiany nazwy ul. Żemaitisa, skierowała do WSA Gmina Miejska Krakowa.

Zdaniem WSA, wojewoda oparł się na niemiarodajnych opiniach IPN o dekomunizowanych patronach, nie poddając ich ocenie, choć taki był wymóg ustawowy.

"Według sądu opinia IPN nie jest wiążąca w całości i powinna podlegać ocenie przez wojewodę. Tymczasem opinie dotyczące patronów dwóch ulic zostały negatywnie ocenione przez sąd" – powiedziała sędzia Anna Szkodzińska.

Jak podkreśliła, orzeczenia WSA opierają się na tym, że nie zostały dopełnione wszystkie wymagania proceduralne. "Sąd nie przesądził wcale, czy dane nazwisko powinno figurować w rejestrze patronów ulic czy nie powinno, ale uznał, że nie ma dostatecznych przesłanek do oceny, ponieważ opinie posługują się sloganami, cytatami, czy zbyt ogólnymi informacjami" – powiedziała sędzia.

W przypadku ul. Żemajtisa WSA uznał, że niemiarodajność opinii nie miała takiego znaczenia ze względu na funkcje pełnione przez patrona, np. w KC PZPR.

Kiedy w sierpniu zeszłego roku radni zajmowali się "dekomunizacją", zdecydowali o zmianie nazw sześciu ulic. Zmianom nie uległy trzy nazwy: Józefa Marcika, Kiejstuta Żemaitisa, Wincentego Danka. Przeciwko tym zmianom protestowali mieszkańcy i radni dzielnic. Na zmianę nazwy Żemaitisa i Danka nie zgadzali się rektorzy AGH i Uniwersytetu Pedagogicznego (Żemaitis był współtwórcą hutnictwa polskiego, rektorem AGH, a Danek - jednym z twórców i rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego). W sprawie Marcika, rozstrzelanego przez Niemców w 1942 r., głos zabrała jeszcze w 2105 r. jego rodzina.

W pierwszej połowie grudnia wojewoda małopolski Piotr Ćwik wydał zarządzenia zastępcze w sprawie zmian nazw tych trzech ulic w Krakowie: ulicy Józefa Marcika - na Stefana Korbońskiego; ul. Kiejstuta Żemaitisa - na ul. gen. Mieczysława Smorawińskiego i ul. Wincentego Danka na Józefa Grzesiaka "Czarnego". Decyzje zostały podjęte na podstawie ustawy dekomunizacyjnej.

Decyzję wojewody w tym zakresie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gmina Miejska Krakowa. W uzasadnieniu uchwał o wniesieniu skarg na zarządzenia wojewody napisano m.in., że "tylko jednoznaczna ocena danej postaci może stanowić podstawę zastosowania trybu nadzwyczajnego wskazanego w ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego", a tak w tych trzech przypadkach nie było.

W sprawie ul. Danka i ul. Marcika WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. W sprawie ul. Żemaitisa WSA oddalił skargę Rady Miasta Krakowa.

Wojewodzie oraz gminie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W latach 1989-91 w Krakowie w ramach dekomunizacja nazw ulic i przywracania im historycznych nazw zmieniono nazwy około 150 ulic. (PAP)

autor: Anna Pasek, Małgorzata Wosion-Czoba

hp/ wos/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL