Auschwitz

21.03.2019

Zbiory Muzeum Pamięci w Oświęcimiu wzbogaciły się o oryginalny Ausweis

Oryginalny Ausweis, czyli dokument z czasów niemieckiej okupacji, który potwierdzał zatrudnienie, ofiarował do zbiorów tworzonego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jeden z mieszkańców.

„Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej coraz chętniej angażują się w uzupełnianie powiększającej się kolekcji Muzeum. Ausweis o numerze 13402 przekazał Marian Domasik, który urodził się w Głębowicach, miejscowości figurującej w dokumencie pod niemiecką nazwą Glembowitz. Wystawiony w 1943 r. poświadcza, iż pan Marian był pracownikiem IG Farbenindustrial, późniejszych zakładów chemicznych. Dodatkowo pieczątka na wewnętrznej stronie informuje, że jest Polakiem” – podała szefowa placówki Dorota Mleczko.

Jak podkreśliła, przekazany dokument ma dla tworzonego Muzeum dużą wartość historyczną. „Ausweis był rodzajem zaświadczenia o zatrudnieniu wydawanym Polakom przez Niemców podczas II wojny światowej. Polacy mogli poruszać się po okupowanych terenach tylko z podobnymi przepustkami” – podkreśliła szefowa Muzeum.

Muzeum podało, że kolekcja sukcesywnie powiększa się o dokumenty, zdjęcia i przedmioty codziennego użytku. Jesienią ub.r. pamiątki po przodkach, którzy podczas wojny pomagali więźniom obozu Auschwitz, przekazali Dorota i Zygmunt Kornasiowie ze Spytkowic.

„O funkcjonowaniu Muzeum dowiedziałem się niedawno. Bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość, gdyż od jakiegoś czasu zbieram informacje o moich przodkach, którzy w czasie II wojny pomagali więźniom obozu w Oświęcimiu. W domu mojej babki był punkt przerzutowy dla uciekinierów z niemieckiego obozu Auschwitz. Zebrałem już pewne dokumenty, ale na tym nie poprzestaję. Chciałbym, aby pamięć o ludziach z tamtych czasów nie zaginęła” – powiedział wówczas Zygmunt Kornaś.

Dyrektor poinformowała, że Muzeum jest zainteresowane wszelkimi dokumentami, zdjęciami, przedmiotami codziennego użytku, pamiętnikami. Zaapelowała o przekazywanie ich placówce. Przedmioty zostaną w sposób należyty zabezpieczone, a później wyeksponowane na wystawie stałej w Muzeum.

Placówka prosi zainteresowanych przekazaniem pamiątek lub podzieleniem się wspomnieniami dotyczącymi czasu wojny o kontakt telefoniczny pod numerem (33) 447 40 84 lub przez email: biuro@muzeumpamieci.pl.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej poświęcone będzie przede wszystkim tym, którzy nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz - mieszkańcom Oświęcimia i okolicy oraz polskiemu ruchowi oporu. Historycy z Muzeum Auschwitz ustalili ok. 1,2 tys. nazwisk osób, które pomagały więźniom. Na terenie przyobozowym działał też ruch oporu, a szczególnie oddział partyzancki Armii Krajowej „Sosienki” pod dowództwem mjr. Jana Wawrzyczka.

Otwarcie placówki planowane jest na 27 stycznia 2022 r. Wówczas przypada 77. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz.

Muzeum powstaje w budynku, który jest położony ok. 200 m od byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Został wzniesiony przed 1916 r. dla potrzeb piekarni. Od 1924 r. był magazynem surowca Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940-44, jako tzw. Lagerhaus, był magazynem kaszy, mąki i cukru dla obozowej załogi SS. Po wojnie należał do Państwowych Zakładów Zbożowych w Krakowie. Przez wiele ostatnich lat stał opuszczony i popadał w ruinę. Kilka lat temu przeprowadzono w nim prace zabezpieczające i wzmacniające.

W KL Auschwitz Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL