XIX wiek

23.01.2019

Związek Polaków na Białorusi upamiętnił powstańców styczniowych na Grodzieńszczyźnie

Objazd miejsc pamięci na Grodzieńszczyźnie z okazji 156. rocznicy powstania styczniowego zorganizowali w środę członkowie nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi.

„Odwiedziliśmy dzisiaj szereg miejsc związ?nych z powstaniem styczniowym, by w 156. rocznicę tego wydarzenia oddać hołd jego uczestnikom” – powiedziała PAP Andżelika Borys, prezes ZPB.

Wśród miejsc, które odwiedzili działacze ZPB, były Porozowo, Wołkowysk, Świsłocz, Jeziory. Jak wyjaśniła, odwiedzane miejsca w różny sposób wiążą się z historią zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 r.

„Już wczoraj przedstawiciele oddziału ZPB w Lidzie zapalili znicze i złożyli wieńce przy tablicy upamiętniającej ks. Adama Falkowskiego” – powiedziała Borys. Ten katolicki duchowny został skazany na karę śmierci na mocy rozkazu generała gubernatora Michaiła Murawiowa za to, że w czasie kazania odczytał wezwanie Rządu Narodowego do udziału w powstaniu.

W Świsłoczy zapalono znicze przy pomnikach Romualda Traugutta i Konstantego Kalinowskiego.

W Porozowie odwiedzono groby powstańców, w Wołkowysku – symboliczny krzyż upamiętniający uczestników powstania.

Borys podkreśliła, że ZPB co roku wspomina powstanie styczniowe, a miejscowe oddziały ZPB „uważają za swój oczywisty obowiązek” opiekę nad związanymi z nim miejscami pamięci.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ ndz/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL