Kultura i sztuka po 1989 roku

01.08.2019

30 zabytków z województwa podlaskiego z dofinansowaniem na ich renowację

Przede wszystkim renowacja zabytkowych kościołów katolickich i prawosławnych, ale też prace konserwatorskie przy Pałacu Branickich w Białymstoku zostały dofinansowane z budżetu województwa podlaskiego. Łącznie na renowację 30 zabytków przyznano 1 mln zł.

Zarząd województwa podlaskiego konkurs na renowację i konserwację zabytków, którego budżet wynosił 1 mln zł, ogłosił na początku roku. W czwartek na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku wręczono symboliczne czeki na restaurację budynków i ich wnętrz, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie.

Jak mówił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, kwestię zabytków tratuje bardzo poważnie, o czym ma świadczyć suma przeznaczona na konkurs. Dodał, że to rekordowa suma 1 mln zł. Zapowiedział też, że w przyszłości ma być zwiększana, bo - jak mówił - ma świadomość, iż potrzeby są większe.

"To jest nasza historia, to jest nasze dziedzictwo, to jest coś, o co powinniśmy dbać. Zabytki są dla nas kluczowe, bo one pokazują naszą historię, nasze tradycje. Chcemy i będziemy o to dbali" - powiedział Kosicki.

Mówił, że podczas oceny wniosków pomocna była merytoryczna wiedza pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Dodał, że wspólnie powołana komisja wskazywała te miejsca, które wymagały wsparcia. Kosicki dodał, że przy ocenie była brana też pod uwagę ważność danego obiektu dla historii i kultury województwa.

Najwyższą dotację, w wysokości 80 tys. zł na renowację schodów przy zabytkowym kościele otrzymała parafia św. Rocha w Białymstoku. Kościół uznawany jest za jeden z przykładów modernizmu, wybudowany jako pomnik odzyskania niepodległości. W ubiegłym roku kościół został ogłoszony Bazyliką Mniejszą, otrzymał też status Pomnika Historii.

Proboszcz tej parafii ks. Tadeusz Żdanuk powiedział dziennikarzom, że dzięki tym pieniądzom już się rozpoczęły prace i układane są kamienne schody przy kościele. Mówił, że dbanie o taki zabytek, jakim jest kościół św. Rocha, to nieustanna praca by zachować go w jak najlepszym stanie.

Odrestaurowana zostanie też drewniana molenna św. Nikoły Cudotwórcy w Suwałkach. Z wnioskiem o dofinansowanie prac w wybudowanej na początku XX wieku świątyni wystąpiła Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Suwałkach. Dzięki pieniądzom będzie możliwość wymiany części sufitu oraz montaż odpowiednich rynien i rur by zapobiec zniszczeniu drewnianej elewacji.

Kilka projektów dotyczy renowacji zabytkowych ołtarzy. M.in. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zostanie odnowiony rokokowy ołtarz św. Piotra pochodzący z drugiej poł. XVII wieku, a w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława w Narwi renowację przejdą dwa XIX-wieczne ołtarze.

Dofinansowanie w wysokości blisko 60 tys. zł otrzymał też Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który mieści się w zabytkowym XVII-wiecznym Pałacu Branickich w tym mieście. Pałac jest najważniejszym zabytkiem w Białymstoku, uważanym za jego wizytówkę. Jak powiedział dziennikarzom rzecznik uczelni Marcin Tomkiel, dzięki dotacji będzie można przeprowadzić m.in. remont elewacji czy schodów z piaskowca. Dodał, że od 2005 roku uczelnia wydał na remonty przy zabytku 12 mln zł. "Otrzymanie tak prestiżowej siedziby rezydencji jest bardzo fajne, ale wymaga ciągłego finansowania i zdobywania dużych pieniędzy" - mówił Tomkiel.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL