17.03.2017

Do 19 kwietnia można zgłaszać kandydatury na wydarzenie muzealne roku

Do 19 kwietnia instytucje muzealne z woj. śląskiego mogą zgłaszać swe przedsięwzięcia do nagrody marszałka województwa śląskiego na wydarzenie muzealne 2016 roku. W konkursie oceniane są wystawy, publikacje oraz dokonania edukacyjne i konserwatorskie.

Ustanowiona w 2006 r. nagroda ma podkreślać wagę ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Przyznaje się ją instytucjom muzealnym z regionu, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 tys. zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.

Nagrody przyznawane mogą być w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, działania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz dokonania z zakresu konserwacji. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda.

Nagrody przyznawane są w oparciu o propozycje komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządu województwa, Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, sejmiku oraz eksperci w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć do 19 kwietnia 2017 r. na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. Do wniosku należy dołączyć krótką (1 – 3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Ten wymóg nie dotyczy publikacji książkowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w maju każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. W ubiegłym roku nagrody otrzymali przedstawiciele muzeów z Cieszyna, Gliwic, Raciborza, Tarnowskich Gór, Żor, a także Muzeum Śląskiego w Katowicach. (PAP)

kon/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL