Polska po 1989 roku

12.09.2019

Famur będzie współpracował z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, grupa Famur, pomoże Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w dokumentowaniu historii rozwoju techniki górniczej, poprzez m.in. dostęp do maszyn i ich dokumentacji czy wiedzy serwisowej.

To jedno z założeń listu intencyjnego o współpracy obu tych partnerów, podpisanego w czwartek podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach.

Jak napisała w czwartkowej informacji grupa Famur, list intencyjny konstytuuje działania, jakie oba podmioty prowadzą od lat, łącząc ich siły „w celu budowania świadomości roli górnictwa i jego dziedzictwa na Śląsku”.

„Górnictwo to ważny element życia i kultury nie tylko Śląska, ale i naszego kraju, a maszyny, które udostępniamy na ekspozycji tylko dowodzą tego, jak niezwykle zaawansowana i innowacyjna na przestrzeni czasu była i jest polska myśl techniczna” – powiedział cytowany w informacji Famuru wiceprezes grupy, Dawid Gruszczyk.

„Cieszymy się, że grupa Famur może jeszcze intensywniej, niż dotychczas inwestować w edukację i dzięki współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu docierać do szerokiego grona odbiorców, rokrocznie odwiedzających obiekty takie jak Kopalnia Guido” - dodał Gruszczyk.

Przedstawiciele firmy wyjaśniają, że dysponują maszynami górniczymi oraz ich dokumentacją techniczną o unikalnych walorach historyczno-edukacyjnych. Mają też wiedzę w zakresie serwisowania urządzeń górniczych, także tych wycofanych z eksploatacji, dzięki czemu mogą wspomóc tworzenie wartościowych ekspozycji muzealnych.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gromadzi i upowszechnia wiedzę o obiektach technicznych, w tym o maszynach i urządzeniach górniczych. Grupa Famur może więc udzielać muzeum wsparcia merytorycznego i technicznego. Dla celów turystycznych firma udostępnia też placówce budynek produkcyjno-magazynowy w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu.

Notowana na GPW grupa Famur jest producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych. Zatrudnia ok. 5 tys. pracowników, w tym ok. 400 inżynierów i projektantów, w 11 zakładach produkcyjnych. Współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju przy inwestycjach w modernizację sektora górniczego i energetycznego. Dominującym akcjonariuszem jest grupa TDJ.

Muzeum Górnictwa Węglowego od dekady udostępnia turystom zabytkowe obiekty przemysłowe Zabrza. Jego głównymi obiektami są działająca od 10 lat zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido oraz udostępniony stopniowo w ostatnich latach kompleks Sztolnia Królowa Luiza - na bazie wyrobisk dawnej kopalni o tej nazwie i fragmentu XIX-wiecznej sztolni odwadniającej, która ciągnęła się do Zabrza od Chorzowa.

Po dotyczących tych obiektów znacznych inwestycjach w poprzednich latach, Muzeum prowadzi obecnie parę unijnych projektów, w tym największy, o wartości ponad 84,5 mln zł. Dzięki niemu zabrzańscy muzealnicy chcą zachować i udostępnić kolejne unikatowe obiekty przemysłowe.

Dofinansowane kwotą blisko 60 mln zł z UE przedsięwzięcie dotyczy m.in. kilku obiektów i przestrzeni w Zabrzu. Obok kompleksowego remontu głównej siedziby muzeum przy ul. 3 Maja, obejmuje część historycznego kompleksu kopalni Królowa Luiza oraz zniszczony budynek jej dawnej cechowni - przy ul. Wolności 387.

Dzięki kolejnemu, oszacowanemu na 34,1 mln zł przedsięwzięciu (do którego zdobyło 26,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa), muzeum zagospodarowuje niszczejącą unikatową wieżę ciśnień w Zabrzu – pod kątem m.in. wystawy o węglu, a także prowadzenia działalności społecznej i naukowej.

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido działa na bazie historycznej kopalni, powstałej w 1855 r. W 1967 r. utworzono tam kopalnię doświadczalną, a w latach 1982-1996 funkcjonował Skansen Górniczy Guido. Od czasu ponownego otwarcia dla ruchu turystycznego w czerwcu 2007 r. w kopalni udostępniono turystom trzy poziomy: 170 m, 320 m oraz 355 m.

Bezpośrednio do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przylega dawny zakład Kopex Machinery (wcześniej Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne), przejęty w ostatnich latach przez Famur wraz z całą grupą Kopex.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ aszw/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL