Polska po 1989 roku

25.04.2017

Gdański samorząd przyznał 2,5 mln zł dotacji na prace przy zabytkach

Kościół św. Katarzyny w Gdańsku. Fot. PAP/A. Warżawa Kościół św. Katarzyny w Gdańsku. Fot. PAP/A. Warżawa

2,5 mln zł dotacji na gdańskie zabytki rozdysponowała we wtorek rada miasta. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na prace przy elewacjach kościołów św. Katarzyny i św. Brygidy oraz elewacjach kaplicy św. Anny i plebanii Bazyliki Mariackiej.

O rozdysponowaniu środków na zabytki - w myśl propozycji przygotowanej przez komisję powołaną przez biuro miejskiego konserwatora zabytków - zdecydowali na wtorkowej sesji gdańscy radni.

Przewodniczący komisji, zastępca miejskiego konserwatora zabytków Janusz Tarnacki wyjaśnił, że w tym roku o dotacje na różnego rodzaju prace przy historycznych obiektach starało się 23 wnioskodawców. Wnioski sześciu z nich nie spełniły wymogów formalnych i dotacje rozdysponowano pomiędzy pozostałych 17 podmiotów.

Jedenaście dotacji otrzymali gospodarze gdańskich kościołów i innych obiektów sakralnych. Największą z tej puli dotację (i największą w ogóle – wynoszącą 450 tys. zł) przyznano karmelitom na prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji północnej korpusu głównego kościoła św. Katarzyny. Druga pod względem wielkości dotacja – w wysokości 300 tys. zł – przyznana została z kolei Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na prace w zespole klasztornym p.w. św. Józefa.

Gospodarze kościoła św. Brygidy otrzymają z kolei 250 tys. zł na prace przy elewacji świątyni, a klasztor franciszkanów – 230 tys. zł – na prace przy elewacji północnej kaplicy św. Anny i murze przylegającym do kaplicy. Po 200 tys. zł przyznano parafii greckokatolickiej św. Bartłomieja na prace przy północnej elewacji kościoła pod tym wezwaniem oraz parafii św. Franciszka z Asyżu na wymianę pokrycia dachowego nad prezbiterium i przylegającymi do niego dachami bocznymi.

Mniejsze kwoty otrzymały: siostry pallotynki na renowację podłóg, ścian, elewacji oraz stolarki w budynku przy ul. Malczewskiego 144, Bazylika Mariacka na prace przy zewnętrznej elewacji południowej i wschodniej plebanii kościoła i klasztor dominikanów na izolację fundamentów elewacji północnej i zachodniej kościoła św. Mikołaja. Dotację przyznano też na prace konserwatorskie przy szafie organowej w kościele p.w. św. Jana Bosko oraz prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele św. Jakuba.

Sześć dotacji otrzymają prywatni właściciele zabytków, w tym wspólnoty mieszkaniowe. W ramach tej puli, dzięki wsparciu miasta, mają zostać wyremontowane: więźba dachowa budynku przy ul. Wolności 25, dachu kamienicy przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 4, elewacja północna kamienicy przy ul. Piwnej 51, elewacja i ogrodzenie kamienicy przy ul. Staszica 1 i klatka schodowa w przedsionku willi przy ul. Konopnickiej 7. Z kolei w kamienicy przy ul. Ogarnej 3 zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów.

Jak poinformował Dariusz Wołodźko z referatu prasowego gdańskiego magistratu, w latach 2005-2016 na dotacje przeznaczone na zabytki samorząd przeznaczył w sumie ponad 23,5 mln zł (w tym 820 tys. zł pochodziło z pomocy innych samorządów w odbudowie kościoła św. Katarzyny ze zniszczeń uczynionych przez pożar). (PAP)

aks/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL