Kultura i sztuka po 1989 roku

17.09.2015 aktualizacja 18.07.2016

Gloria Artis dla Tomasza Kuby Kozłowskiego

Tomasz Kuba Kozłowski. Źródło: DSH Tomasz Kuba Kozłowski. Źródło: DSH

Tomasz Kuba Kozłowski, autor cyklu oraz koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią został odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznanym przez prof. Małgorzatę Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Tomasz Kuba Kozłowski nieprzerwanie od 8 lat przygotowuje i prowadzi w Domu Spotkań z Historią cieszące się ogromną popularnością gawędy w cyklu „Opowieści z Kresów”. Program Warszawska Inicjatywa Kresowa umożliwia upowszechnianie dziedzictwa Ziem Wschodnich poprzez różnorodne formy. W ramach programu odbywają się spotkania w cyklach „Opowieści z Kresów” i „Kino Kresowe”.

Dorota Janiszewska-Jakubiak, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego wręczając order, nie tylko podkreśliła wagę upowszechniania wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa Kresów, ale zwróciła uwagę na podtrzymywanie ginącej tradycji gawędy oraz piękną polszczyznę wyróżnionego.

Tomasz Kuba Kozłowski jest twórcą i właścicielem największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografie, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym „Opowieści z Kresów”.

Powstały również wystawy autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego "Świat Kresów" i "Wielka Wojna na Wschodzie (1914-1918) od Bałtyku po Karpaty". Obydwu ekspozycjom towarzyszą wydane nakładem Domu Spotkań z Historią albumy.

ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL