Kultura i sztuka po 1989 roku

23.03.2015 aktualizacja 18.07.2016

Historycy stworzyli wirtualną Encyklopedię Warmii i Mazur

7,5 tys. haseł, a wśród nich takie jak: Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego, nieistniejące wsie, warmińskie kapliczki czy rezydencje junkierskie w Prusach Wschodnich opracowali w wirtualnej Encyklopedii Warmii i Mazur regionalni historycy.

Projekt zrealizowała placówka samorządu województwa warmińsko-mazurskiego - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Jej wicedyrektor Marcin Kapłon, podsumowując w poniedziałek projekt tworzenia wirtualnej encyklopedii powiedział, że nie jest ona dziełem zamkniętym, ukończonym, ale stanowi jedynie narzędzie, dzięki któremu bazę informacji o regionie można wciąż poszerzać, uzupełniać, a hasła zawierające błędy czy nieścisłości edytować i poprawiać.

Internetowa Encyklopedia Warmii i Mazur dostępna jest na stronie encyklopedia.warmia.mazury.pl. Zawiera 7,5 tys. haseł, w tym ogólne dane o województwie, informacje o zasobach przyrodniczych, dane dotyczące szkolnictwa, edukacji, historii. Wśród haseł znajdują się na przykład te bardzo aktualne, np. jedno z nich brzmi "tramwaje w Olsztynie", które może według pomysłodawców cieszyć się dużym zainteresowaniem. Obecnie, po 50 latach, władze Olsztyna przywracają ten rodzaj komunikacji zbiorowej, tramwaje w Stolicy Warmii i Mazur mają pojawić się jesienią.

Innym ciekawym hasłem według autorów encyklopedii może być termin "wsie nieistniejące". Mowa np. o wsi Sowiróg - mazurskiej osadzie, która przestała istnieć po 1948 r., kiedy ostatni jej rdzenni mieszkańcy wyjechali na stałe do Niemiec. W Sowirogu rozgrywa się akcja znanej powieści Ernsta Wiecherta "Dzieci Jerominów" z lat 1945–1947.

Jak podkreślił Marcin Kapłon każde z opracowanych haseł zawiera bibliografię, z której zaczerpnięte były informacje wykorzystane przy jego tworzeniu. Uzupełnieniem są mapy, grafiki czy zdjęcia. Ryciny przedstawiające np. postaci Mistrzów Zakonu Krzyżackiego udostępniło Muzeum Warmii i Mazur. Materiały dźwiękowe pochodzą z archiwum Polskiego Radia Olsztyn. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie udostępnił wejścia na swe strony, na których odbiorca znajdzie dane statystyczne dotyczące regionu.

Wicedyrektor Kapłon dodał, że wirtualna Encyklopedia Warmii i Mazur może zawierać i promować gospodarkę regionu.

"Encyklopedia to wiedza bez komercyjnych elementów, ale służąca prezentacji i promocji, mogą się w niej znaleźć informacje o charakterze gospodarczym, o przedsiębiorcach, o firmach czy przedsięwzięciach ekonomicznych samorządów" - wyjaśnił wicedyrektor Kapłon.

Hasła encyklopedyczne opracowywało przez 1,5 roku blisko 100 osób, wśród których byli historycy, dziennikarze, studenci i informatycy. Projekt utworzenia wirtualnej Encyklopedii Warmii i Mazur zrealizowało Polskie Towarzystwo Historyczne. Encyklopedia to druga obok internetowego Leksykonu Kultury Warmii i Mazur baza danych o regionie.

Projekt wirtualnej encyklopedii powstał dzięki unijnemu dofinansowaniu. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 502 tys. zł, z czego unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 418 tys. zł, resztę - 83 tys. zł - dołożył samorząd wojewódzki.(PAP)

ali/ mhr/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL