Kultura i sztuka po 1989 roku

29.03.2015 aktualizacja 18.07.2016

II edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

Dokumenty i utwory związane z ważnymi wydarzeniami i osobami w dziejach Polski lub charakteryzujące się unikalnością formy można do 15 kwietnia zgłaszać do II edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

Głównym celem Programu Pamięć Świata utworzonego z inicjatywy UNESCO w 1992 r., jest zwrócenie uwagi władz i opinii publicznej na znaczenie oraz konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, a także podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i udostępniania.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów, środowiska naukowego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powstała I edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista obejmie przechowywane w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach dokumenty stanowiące świadectwo ważnych w dziejach Polski wydarzeń, osób, przemian kulturowych i cywilizacyjnych.

"Ideą prowadzenia tej listy i działań związanych z Programem Pamięć Świata jest wzbudzenie zainteresowania społecznego problemami funkcjonowania archiwów, bibliotek czy muzeów i zwrócenie uwagi na potrzebę troski o przetrwanie ich cennych zabytków. A także mobilizacja środowisk archiwistów, bibliotekarzy czy muzealników do takich działań, by te zbiory stały się maksymalnie dostępne" - powiedział PAP naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak, przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata.

Jak zaznaczył, żyjemy w epoce działań mających na celu przybliżenie dziedzictwa kulturalnego społeczeństwu poprzez otwarty dostęp do wszystkich dóbr kultury. "W przypadku listy dokumentacyjnej rzeczą niezwykle istotną jest zainteresowanie tymi sprawami szerszego grona archiwistów, bibliotekarzy czy muzealników. Chcielibyśmy serdecznie zachęcić od udziału w inicjatywie przedstawicieli tych gremiów, a także osoby prywatne, fundacje i stowarzyszenia, które od lat gromadzą pamiątki przeszłości" - mówił naczelny dyrektor Archiwów.

Podkreślił, że oczywiście są ustalone kryteria selekcji przed wpisem. Jest on poprzedzony ekspertyzą i oceną. Jak dodał inicjatywa daje szansę spopularyzowania zbiorów nie tylko wielkim placówkom. "Liczymy bardzo, że także instytucje, które na marginesie innych działań zgromadziły cenne zbiory, zechcą podzielić się informacjami na temat tego, co posiadają. Dlatego ogłosiliśmy otwarty nabór wniosków. Ta inicjatywa daje szansę nie tylko instytucjom przechowującym materiały, by je spopularyzować, ale umożliwia nam wszystkim poznanie ważnych i ciekawych pamiątek przeszłości, które często nie są powszechnie znane" - zaakcentował Stępniak.

Zgłoszenia do II edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata należy przesyłać pod adresem: Przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: II edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata lub pod adresem mailowym akrochmal@archiwa.gov.pl. Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie www.archiwa.gov.pl. (PAP)

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL