30.01.2015 aktualizacja 18.07.2016

Konkurs promujący tradycje rodzinne i kulturę Podkarpacia

Mieszkańcy Podkarpacia, którzy chcą przedstawić tradycje rodzinne, pokazać swój region i tzw. małą ojczyznę, a potrafią fotografować lub mają umiejętności pisarskie, mogą wziąć udział w konkursie Estrady Rzeszowskiej. Prace należy przysyłać do 20 lutego.

Konkurs „Tam gdzie młodość spotyka się z dojrzałością. O tradycjach domowego zacisza” został zorganizowany przez Estradę Rzeszowską w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury we współpracy z portalem Narodowego Centrum Kultury - Mapą Kultury.

Tematem pracy konkursowej mają być tradycje „domowego zacisza” lub najbliższego otoczenia. Nadsyłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: fotografii i tekstu pisanego. W tej drugiej kategorii forma tekstu jest dowolna; może to być opowiadanie, wywiad, reportaż, esej czy felieton.

Natomiast w przypadku prac fotograficznych możliwy jest fotoreportaż, z wykorzystaniem maksymalnie 5 zdjęć.

Jak poinformowała Ewelina Jurasz z Estrady Rzeszowskiej konkurs ma przede wszystkim poszerzyć wiedzę na temat lokalnej kultury, zachęcić mieszkańców do jej odkrywania oraz wypromować tzw. małe ojczyzny, a także przybliżyć rodzinne tradycje.

„Projekt pomoże uwrażliwić na bogactwo rodzinnych wspomnień, przekazów, tradycji. Może dzięki niemu odkryjemy zapomniane miejsca, obrzędy czy ciekawych ludzi. Mamy też nadzieję, że przyczyni się do wzrostu tożsamości lokalnej” – powiedziała Jurasz.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców regionu w różnym wieku: młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, studentów i dorosłych. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednej kategorii i nadesłać jedną pracę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca br. Jury w każdej z dwóch kategorii nagrodzi trzy najlepsze prace; przyzna też wyróżnienia.

Jurasz poinformowała, że zasadniczą nagrodą jest prezentacja i promocja pracy na portalu Mapa Kultury. Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe. (PAP)

api/ pz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL