Koniec PRL

04.06.2019

Kuchciński: twórczość Moniuszki to przykład sztuki zaangażowanej i ponadczasowej

Warszawa, 04.06.2019. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński (P) i marszałek Senatu Stanisław Karczewski (L) podczas koncertu z okazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Fot. PAP/P. Nowak Warszawa, 04.06.2019. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński (P) i marszałek Senatu Stanisław Karczewski (L) podczas koncertu z okazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Fot. PAP/P. Nowak

Twórczość Stanisława Moniuszki stanowi przykład sztuki zaangażowanej, wartości, które reprezentuje, okazały się ponadczasowe – mówił, otwierając wtorkowy koncert z okazji 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r., marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Marszałek Kuchciński, przypomniał, że wtorkowy koncert upamiętnia wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy "Polska stała się pierwszym krajem bloku komunistycznego, w której przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali wpływ na sprawowanie władzy".

"Artyści polscy, wreszcie wolni, nieskrępowani cenzurą, tworzyli dzieła podkreślające znaczenie historii narodowej w kształtowaniu współczesnej tożsamości europejskiej a także roli, jaką w tym procesie powinny odgrywać kraje z Europy środkowej i wschodniej, w szczególności Polska" - powiedział marszałek Sejmu.

"Przełom lat 80 i 90 ubiegłego wieku wpłynął na sztukę i muzykę współczesną, otworzył ją na nowe treści ideowe, sprzyjał formowaniu nowego języka artystycznego, twórcy kultury stali się komentatorami zmian, uczestnikami debat na tematy pojawiające się w przestrzeni publicznej. Scena środkowoeuropejska stała się częścią globalnego teatru sztuki a polscy artyści zyskali międzynarodową sławę" - wyjaśnił.

"O zaangażowaniu artystów w proces budowania identyfikacji narodowej chcemy pamiętać, zwłaszcza dzisiaj" - mówił Kuchciński.

Przypomniał, że rok 2019 decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki w 200 rocznicę jego urodzin. "W życiorysie Moniuszki dostrzec można wiele wspólnego z biografiami artystów sprzed 30 lat. W utworach Moniuszki, Litwina z urodzenia a Polaka z wyboru (...) Wyjątkowe miejsce zajmują kwestie patriotyzmu i religijności, pracy u podstaw, edukacji i aktywizacji artystycznej. Jego twórczość stanowi przykład sztuki zaangażowanej, piętnującej zły wpływ polityki wynarodawiania a zarazem poszukującej i autentycznej kulturowo. Wartości te okazały się ponadczasowe - ich echo usłyszymy na tym koncercie w 30. rocznicę wyborów z czerwca 1989 roku" - podsumował marszałek Kuchciński.

We wtorek wieczorem w Teatrze Wielkim odbywa się koncert z okazji 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r., podczas którego wykonywane są Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskiego. (PAP)

autorki: Katarzyna Krzykowska, Agata Szwedowicz

aszw/ ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL