Religia

26.09.2018

Małżeństwo, synod o młodzieży i ochrona małoletnich przed nadużyciami tematami obrad KEP

Troska o małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, przygotowania do Synodu Biskupów o młodzieży oraz ochrona małoletnich przed nadużyciami - to główne tematy obrad zgromadzenia plenarnego KEP, które w środę zakończyło się w Płocku.

Dwudniowe 380. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zaczęło się w Płocku we wtorek. Po zakończeniu obrad biskupi wydali komunikat.

Jak zaznaczyli jego autorzy, podczas obrad poruszona była m.in. tematyka duszpasterstwa rodzin. Biskupi podkreślili, że w zmieniającym się świecie rodzina jest podstawową troską Kościoła.

"Małżeństwo oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety i mężczyzny, otwarte na życie i silne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Natomiast z niepokojem odnotowano próby indoktrynacji dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych projektów ideologii gender. Biskupi kierują prośbę do rodziców, aby czuwali nad wychowaniem dzieci w szkołach i innych placówkach wychowawczych" - czytamy w komunikacie.

Jak podali autorzy, uczestnicy obrad zapoznali się również z tematyką wystąpień, które zostaną przedstawione przez Episkopat Polski na październikowym Synodzie Biskupów w Rzymie, a poruszających sprawy wpływu ideologii ponowoczesności na młodych, konieczności ewangelizacji młodzieży oraz odpowiedzialności za dotarcie do nich poprzez szkolne lekcje religii i formy zaangażowania sportowego.

"Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu br., jak i podczas obecnego zebrania plenarnego, pasterze Kościoła w Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom. " – czytamy w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że obecna sytuacja – zgodnie ze wskazaniem papieża Franciszka, wyrażonym w Liście do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 r. – wymaga kontynuacji działań. "W związku z tym w diecezjach prowadzone są prace nad programem prewencji nadużyć przeciwko nieletnim. Obejmie on poszczególne sektory i osoby nimi kierujące: duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane są szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję o zebraniu danych statystycznych nt. tych nadużyć" - podkreślili autorzy komunikatu. Przypomnieli, że KEP przygotowuje na koniec listopada dokument ukazujący działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce.

"W roku 100-lecia odzyskania niepodległości, biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą, powierzając Maryi Stolicy Mądrości, studentów i wykładowców, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki. Jednocześnie zachęcają do modlitwy różańcowej, szczególnie podczas zbliżających się nabożeństw październikowych" - czytamy w komunikacie.

autorka: Iwona Żurek

iżu/ wus/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL