Kultura i sztuka po 1989 roku

18.12.2018 aktualizacja 19.12.2018

Dorota Janiszewska-Jakubiak dyrektorem Instytutu POLONIKA

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał we wtorek Dorotę Janiszewską-Jakubiak, dotychczas pełniącą obowiązki dyrektora, na stanowisko dyrektora Instytutu POLONIKA - poinformowało MKiDN. 4-letnia kadencja Janiszewskiej-Jakubiak rozpocznie się w środę, 19 grudnia.

Janiszewska-Jakubiak jest historykiem sztuki, ukończyła Akademię Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz Akademię Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Zespole ds. Strat Wojennych, a następnie w Departamencie ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. pełniła funkcję naczelnika Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN). W latach 2011-2017 była zastępcą dyrektora departamentu. Od 19 grudnia 2017 r. p.o. dyrektora nowo powołanego Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika".

Jest autorką oraz redaktorką publikacji, organizatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów. Współpracuje z portalem PAP dzieje.pl, jest członkiem Rady Redakcyjnej "Cenne, bezcenne, utracone".

W 2013 r. została odznaczona Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" oraz łotewskim Krzyżem Uznania (Atzinibas krusts) IV stopnia.

Instytut POLONIKA prowadzi działania w ramach trzech programów strategicznych – Ochrona, Badania i Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Większość rozpoczętych w tym roku projektów została zaplanowana na kolejne lata.

"W pierwszym roku funkcjonowania Instytutu włączyliśmy się w wiele projektów prowadzonych i nadzorowanych w ubiegłych latach przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale rozpoczęliśmy również zupełnie nowe działania" - powiedziała Janiszewska-Jakubiak, cytowana w komunikacie MKiDN.

Dodała, że "zgodnie z celami strategicznymi Instytutu projekty te mają charakter konserwatorski, naukowo-badawczy, edukacyjny i popularyzatorski".

Resort kultury poinformował, że jednym z "ważniejszych, wieloletnich projektów, w które włączył się Instytut w ramach Programu +Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą+, jest renowacja sklepienia nawy głównej kościoła pojezuickiego we Lwowie, obecnie greckokatolickiej cerkwi garnizonowej pw. św. Piotra i Pawła". Prowadzone prace obejmują konserwację iluzjonistycznych XVIII-wiecznych fresków autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów. Instytut POLONIKA zaangażował się również w prace konserwatorskie kamiennego fryzu na elewacji kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi, które są prowadzone we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego.

Dodano, że dzięki porozumieniu z 2008 r. zawartemu przez polskie MKiDN z miejskim konserwatorem zabytków we Lwowie, sukcesywnie prowadzona jest konserwacja kolejnych kamiennych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim będących przykładem wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. W 2018 r. Instytut przeprowadził renowację czterech kolejnych nagrobków: Józefa Torosiewicza, Stanisława Zborowskiego, Marcelego Ciemirskiego i Piotra Chmielowskiego.

Ministerstwo kultury przypomina, że w roku odzyskania przez Polskę niepodległości została przeprowadzona konserwacja nagrobków na cmentarzu w Montmorency: Bronisława Piłsudskiego, wybitnego etnografa, brata marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz nagrobek rodziny Paderewskich, w którym są pochowani syn i żona Ignacego Paderewskiego – Alfred i Helena. Projekt został zrealizowany we współpracy z obchodzącym w 2018 r. 180-lecie swojego istnienia Towarzystwem Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Instytut POLONIKA włączył się również w trwającą od 13 lat konserwację Kaplicy Polskiej w Papieskiej Bazylice św. Antoniego w Padwie. Ze środków Instytutu została przeprowadzona renowacja najstarszego obiektu znajdującego się w kaplicy – popiersia Erazma Kretkowskiego pochodzącego z 1558 roku – oraz popiersia Jana III Sobieskiego i pięciu płyt pamiątkowych. Ponadto Instytut prowadził prace konserwatorskie w Wielkiej Brytanii (Kościół Polski w Londynie), Gruzji (malowidła Henryka Hryniewskiego w Bibliotece Parlamentu Gruzji w Tbilisi), Turcji (Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule), Stanach Zjednoczonych (Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago), na Łotwie (kościół św. Ludwika w Krasławiu), Litwie (kościół parafialny w Solecznikach Małych), w Finlandii (cmentarz w Helsinkach), w Katedrze Łacińskiej we Lwowie oraz wielu innych miejscach, w których zachowało się polskie dziedzictwo.

Resort kultury zwraca uwagę, że prace o charakterze konserwatorskim to niejedyny obszar działań Instytutu POLONIKA. Napisano, że w ramach Programu "Badania" "trwają liczne projekty badawcze i inwentaryzacyjne na terenie całego świata, m.in. w Gruzji, na Litwie czy w Stanach Zjednoczonych". Mają one na celu rozpoznanie nieznanych dotychczas obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz stworzenie bazy dokumentującej wszelkie ślady polskiej kultury na świecie.

Instytut prowadzi działania nie tylko za granicą, lecz także działania popularyzatorskie na terenie kraju. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL