Religia

05.10.2018

Modlitewne spotkanie prawosławnych studentów na Grabarce

Prawosławna młodzież z całego kraju uczestniczy w rozpoczętym w piątek wieczorem 13. Modlitewnym Spotkaniu Studentów na św. Górze Grabarce, w najważniejszym w kraju cerkiewnym sanktuarium. Głównym celem spotkania jest integracja młodych prawosławnych.

Jego uczestnicy nie tylko będą modlić się czy dyskutować z duchownymi na tematy teologiczne. Znajdzie się też czas na pomoc w jesiennych pracach porządkowych w żeńskim monasterze na Grabarce. W sobotę, zgodnie z tradycją, uczestnicy pielgrzymki ustawią na Świętej Górze krzyż w intencji studentów.

Spotkanie organizuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Jego przewodniczący Maciej Owsiejczuk zwraca uwagę, że początek października, czyli nowego roku akademickiego, to dobry czas na spotkanie i integrację. "Żeby w tym momencie poprosić Boga o pomyślność i na chwilę wyciszyć się w takim wyjątkowym miejscu, jakim jest Grabarka" – powiedział PAP.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce założone zostało w 1980 r. właśnie na Grabarce – w najważniejszym miejscu dla wiernych Cerkwi w Polsce. W całym kraju organizacja działa w kilkudziesięciu cerkiewnych parafiach. Dokładnych danych o liczbie jego członków nie ma, ale szacuje się, że działa w nim 1-1,5 tys. młodych ludzi.

Maciej Owsiejczuk przyznał, że studenci są w organizacji niezbyt liczną grupą, bo większość członków to młodzież licealna i z ostatnich klas gimnazjum. "Nie oszukujmy się, studenci mają dużo swoich obowiązków, bo i studia, i każdy chce już podjąć jakąś pracę. I też po części inwestować w swoją karierę" – dodał przewodniczący BMP.

Święta Góra Grabarka k. Siemiatycz, z cerkwią i żeńskim klasztorem, ma dla wiernych Cerkwi takie samo znaczenie jak Częstochowa dla katolików. Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 r. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery.

Kiedy zdarzyły się cudowne uzdrowienia, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. Wokół niej na wzgórzu wierni ustawili przez lata tysiące krzyży przynoszonych tam w różnych intencjach. Od ponad 70 lat jest na Grabarce także żeński klasztor.

Najważniejsze uroczystości odbywają się w tym sanktuarium w sierpniu, w przypadające wówczas Święto Przemienienia Pańskiego. Przyjeżdżają tam wówczas nie tylko tysiące wiernych, ale też najważniejsi hierarchowie z kraju i zagranicy.

Przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w naszym kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS, uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Cerkwi w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.

Za centrum prawosławia w naszym kraju uważane jest woj. podlaskie, zwłaszcza jego południowo-wschodnia część. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk

rof/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL