Kultura i sztuka po 1989 roku

17.05.2019

Olsztyński konserwator zabytków rozdzielił dotacje na remonty

Wojewódzki konserwator zabytków w Olsztynie rozdzielił pół mln. zł dotacji dla urzędów i instytucji zarządzających obiektami zabytkowymi na ich remonty i renowacje. Lwia część dotacji zostanie przeznaczona na remonty obiektów sakralnych.

Rzecznik prasowy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków w Olsztynie Bartłomiej Skrago poinformował PAP, że urząd rozdzielił w sumie nieco ponad pól mln. zł. "W takiej wysokości dotacje mamy od wielu lat" - wyjaśnił.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, lwia część dotacji trafi do obiektów sakralnych. Wsparcie otrzymały zarówno obiekty, które dopiero będą remontowane jak i takie, które remontowane są od wielu lat i dotacja od konserwatora zasili kolejny etap robót.

Najwyższą dotację wśród obiektów sakralnych, 50 tys. zł, otrzymała Archidiecezja Warmińska na konserwację dziewięciu okien w prezbiterium katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku. Fromborska katedra zbudowana w XIV w. jest wpisana na listę pomników historii. Świątynię, w której pochowany jest Mikołaj Kopernik odwiedzają co roku tysiące turystów z Polski i świata.

Wsparcie finansowe prac konserwatorskich otrzymały zarówno parafie katolickie, greckokatolickie jak i ewangelicko-augsburskie z regionu.

Z obiektów świeckich najwyższą dotację, w wysokości 50 tys. zł, otrzymała gmina Kolno na remont dachu wiatraka w Bęsi, a 20 tys. zł - fundacja opiekująca się pałacem w Sztynorcie, która dotację przeznaczy na ratowanie drewnianych polichromii. Właściciel leśniczówki w miejscowości Duży Kamień dostał 10 tys. zł na konserwację stolarki okiennej i deskowaniu elewacji wschodniej i zachodniej budynku zabytkowej leśniczówki. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL