Europa i świat przed I wojną światową

26.01.2018

Po remoncie otwarta ponad 100-letnia pływalnia w Siemianowicach Śląskich

Ponad 100-letnią krytą pływalnię miejską w Siemianowicach Śląskich otwarto w piątek po południu po koniecznym kilkunastomiesięcznym remoncie. Przywrócenie zabytkowego obiektu do życia wsparły środki unijne na rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich, nazywana często przez mieszkańców „badenhalą”, jest uważana za najstarszy obiekt tego typu w kraju. Jesienią 2016 r. została zamknięta w związku z poważnym rozszczelnieniem niecki basenowej. Miasto zapewniło wówczas środki, które pozwoliły na zakończenie pierwszego etapu prac remontowych.

Roboty te, warte blisko 1,1 mln zł brutto, trwały kilkanaście miesięcy. Objęły przede wszystkim uszczelnienie i wzmocnienie niecki basenowej, wykończenie ścian hali basenowej i filarów płytkami i renowację zabytkowego świetlika. W piątek po południu obiekt po tym etapie prac został oficjalnie otwarty, w pełni będzie można z niego korzystać od soboty.

Kolejny etap modernizacji zaplanowano na najbliższy rok. Prace te obejmą wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, podświetlenie elewacji, wymianę zniszczonych dachówek, wymianę oświetlenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i wymianę stolarki okiennej. Koszt tej inwestycji przewidziano na ok. 3 mln zł.

Jak zaznaczył w piątek Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, rewitalizacja siemianowickiej pływalni jest elementem większej całości obejmującej także przylegający Park Hutnik. Projekt dotyczący całego kompleksu dostał w ub. tygodniu dofinansowanie w konkursie na unijne wsparcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części woj. śląskiego

Koordynowany przez związek subregionu centralnego konkurs – o budżecie 132,6 mln zł - przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano w nim początkowo 18 projektów o łącznej wartości przekraczającej 178 mln zł.

Siemianowicki projekt „Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi – Park Hutnik” o wartości 6,6 mln zł, otrzymał 6 mln zł (85 proc.) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT.

Związek Subregionu Centralnego przypomniał w piątek, że historia siemianowickiej hali sięga 1906 r., kiedy powstał pierwszy projekt budynku. W 1907 r. rozpoczęto budowę obiektu zgodnie z planami autorstwa Emila Twardego z Pszczelnika, natomiast w 1908 roku basen został oddany do użytku mieszkańców.

W latach 70. ub. wieku architekt Stanisław Lesikiewicz zaprojektował przedłużenie basenu do 25 m. Podczas przebudowy wyburzono pierwotną tylną ścianę ze zwieńczonym półkoliście trójdzielnym oknem. Pływalnia w 1995 r. została przejęta przez siemianowicki samorząd i uruchomiona po pierwszym remoncie. W 1997 r. decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków wpisano ją do rejestru zabytków.

Spośród innych projektów dofinansowanych w rozstrzygniętym ostatnio konkursie na rewitalizacje obszarów zdegradowanych, drugie co do wielkości dofinansowanie trafiło do prywatnego inwestora na jeden z etapów rewitalizacji pałacu rodu Donnersmarcków w Siemianowicach - i terenu pałacowego ogrodu (projekt za 36,9 mln zł, w tym 17,1 mln zł z RPO).

Siemianowicki samorząd otrzymał również 2,6 mln zł wsparcia na projekt dotyczący przestrzeni publicznej w dzielnicy Michałkowice wraz z Parkiem Górnik o wartości 3,1 mln zł. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w tej samej dziedzinie trwa jeszcze do końca stycznia br. Pula środków do podziału wynosi w nim 84,9 mln zł. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

mtb/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL