Religia

01.04.2018

Rozpoczęły się prace przy odtworzeniu krypty biskupów warmińskich

W katedrze św. Jakuba w Olsztynie rozpoczęły się prace przy odtworzeniu krypty biskupów warmińskich. Będzie ona ogólnie dostępna dla turystów. W przyszłości znajdzie się tam miejsce dla 12 ordynariuszy warmińskich.

Jak poinformował PAP rzecznik Archidiecezji Warmińskiej ks. Marcin Sawicki prace już się rozpoczęły, można je obserwować na zewnątrz po lewej stronie kościoła przy wejściu głównym. Prowadzone są także wewnątrz świątyni.

Wnętrze krypty będzie obmurowane, w niszach po lewej i po prawej stronie znajdą się miejsca pochówku dla 12 biskupów warmińskich. Na głównej ścianie umieszczony zostanie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Zakończenie prac przewiduje się za 6 miesięcy.

Jak przypomniał ks. Sawicki prowadzone kilkanaście lat temu badania archeologiczne wskazały, że w miejscu gdzie odtwarzana jest obecnie krypta, była podobna z tym, że w XIX wieku zasypano ją zgodnie z decyzją pruskiego konserwatora zabytków. W czasie tych badań nie natrafiono na żadne szczątki.

Decyzję o budowie krypty podjęto, ponieważ specjaliści ocenili, że pochówki pod posadzką kościoła nie są wskazane. Uznali, że mogą zagrażać bryle świątyni. W lewej nawie katedry spoczywają trzej warmińscy biskupi: Tomasz Wilczyński, Jan Obłąk i Józef Drzazga.

Bp Wilczyński był delegatem prymasa Polski z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego w Olsztynie w latach 1956–1965. Przybyły do Olsztyna z Lubelszczyzny miał świadomość, że mieszkali tu także miejscowi Warmiacy i Mazurzy, którzy kochali swoją małą ojczyznę. W pierwszym liście pasterskim wskazywał, że ci wierni, mimo że nie traktowano ich zawsze po bratersku, byli wierni Matce Bożej w Świętej Lipce i Gietrzwałdzie. Za jego czasów w Seminarium Duchownym rozwinięto badania naukowe i popularyzację wiedzy teologicznej oraz regionalnej. Bp Wilczyński erygował Sąd biskupi Diecezji Warmińskiej, bronił kaplic w szpitalach.

Bp Józef Drzazga, który był biskupem warmińskim w latach 1972-78 przyczynił się do rozwoju Seminarium Duchownego w Olsztynie. Za jego posługi odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, Warmińskie Seminarium Duchowne Hosianum obchodziło 400 lecie powołania. Odbyła się także koronacja obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce, 25-lecie polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz 500- lecie urodzin kanonika Mikołaja Kopernika. W 100 - lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1977 roku bp Drzazga zatwierdził kult Objawień.

Bp Jan Obłąk, biskup warmiński w latach 1981-88, kontynuował prace swych poprzedników dotyczące zbiórki pieniędzy na wykup kościołów poewangelickich. Po wprowadzeniu stanu wojennego 17 grudnia 1981 roku wystosował komunikat do księży, w którym polecił otoczyć opieką poszkodowanych, żądał wyrażenia zgody od ówczesnego wojewody na udzielenie posługi religijnej dla osób internowanych, a w styczniu 1982 roku odwiedził przetrzymywanych w Iławie, a potem w Gołdapi. Przykładał dużą wagę do ochrony zabytków, zabiegając o każdą świątynię i przydrożną kapliczkę. Snuł plany o stworzeniu namiastki muzeum sztuki sakralnej.

autorka: Agnieszka Libudzka

ali/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL