Polska po 1989 roku

29.12.2016

Samorząd Rudy Śląskiej chce zrewitalizować Plac Niepodległości

Władze Rudy Śląskiej chcą przywrócić blask Placowi Niepodległości w dzielnicy Godula. Planty w Goduli, które od powstania w 1929 r. miały charakter przestrzeni reprezentacyjnej i wypoczynkowej, nigdy wcześniej nie były rewitalizowane.

Koncepcja odnowy tego miejsca wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich – podał w czwartek rudzki magistrat.

Zwycięska praca zakłada m.in. naprawę i uzupełnienie przedwojennych elementów architektonicznych, wykonanie nowej nawierzchni alejek, montaż wygodnych ławek, kameralnego oświetlenia oraz fontanny.

Jak zaznaczają przedstawiciele władz Rudy Śląskiej, do opracowania projektu odnowy plant zostali zaangażowani eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach.

Zgodnie z założeniem, chodzi o wydobycie historycznych walorów miejsca, wzmocnienie tożsamości lokalnej, a równocześnie poprawę jakości zagospodarowania i stworzenie dogodnych warunków rozwoju zarówno społecznego, jak i ekonomicznego tego miejsca. Planty mają być bezpiecznym i przyjemnym miejscem odpoczynku, które będzie odpowiadać współczesnym potrzebom mieszkańców.

Planty w Goduli od początku miały charakter przestrzeni reprezentacyjnej i wypoczynkowej. „Koncepcja odnowy plant uwzględnia to, że oprócz założenia parkowego jest to centrum dzielnicy” - podkreślił naczelnik Wydziału Inwestycji rudzkiego magistratu Piotr Janik.

„Od momentu powstania, czyli od 1929 roku, planty nie były poddawane rewitalizacji, w związku z czym doszło do degradacji technicznej i przestrzennej. Myślę, że planowane prace przywrócą piękno tego miejsca. Po liczbie mieszkańców korzystających z uroków innych rudzkich parków widzimy, że przywracanie do życia takich miejsc jest zasadne i oczekiwane przez rudzian” - podkreśliła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

W projekcie budżetu na rok 2017 miasto przewidziało 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji, której założenia zawarte są w zwycięskiej koncepcji. Uwzględnia ona zachowanie jak największej ilości istniejących roślin, uzupełnienie przedwojennych elementów architektonicznych, zainstalowanie wygodnych ławek i stolików szachowych, a także fontanny.

Wykonana ma zostać również nowa nawierzchnia alejek, a część placu ma być utwardzona, by służyła jako miejsce wystaw czy jarmarków. Od strony ul. Goduli przewidziano również pawilon kawiarni, który ma zamykać plac od strony wschodniej.

Oprócz generalnej rewitalizacji na plantach powstaną również nowe atrakcje. Do historycznej figury św. Nepomucena i stojącego w pobliżu placu wagonika kopalnianego dołączą inne elementy nawiązujące do historii dzielnicy, np. ławka Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać przemysłowca czy godulski Światowid, czyli obiekt o charakterze edukacyjnym, który będzie wskazywać kierunki lokalizacji obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację oraz stary wagon tramwajowy.(PAP)

kon/ amac/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL