Polska po 1989 roku

08.06.2019

Samorząd województwa małopolskiego dofinansuje renowację miejsc pamięci

Samorząd województwa małopolskiego rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego projektu „Małopolska Pamięta”, który ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego i miejsc ważnych dla lokalnych społeczności. Na jego realizację przeznaczono 500 tys. zł.

Jak wyjaśniła Anna Pieczarka z zarządu województwa, pomysłodawczyni programu, chodzi o mniejsze elementy małej architektury, o których często zapominano, skupiając się na większych zabytkach.

"Teraz swój czas na renowację mają tablice pamiątkowe, nagrobki, ale również wiele innych miejsc i instalacji, które są elementem budowania pamięci i tożsamości" - zaznaczyła.

W ramach programu "Małopolska Pamięta" samorządy mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na renowację i remont obiektów zabytkowych, ale też miejsc związanych z polską historią i posiadających walory artystyczne.

Według Pieczarki wsparte z budżetu województwa mogą zostać działania dla ochrony obiektów i miejsc związanych z walkami dla odzyskania lub obrony niepodległości Polski, ale także tablic upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne oraz nagrobków osób, które walczyły o wolność narodową lub były ofiarami władz zaborczych bądź okupacyjnych.

Dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu. Może wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia, czyli 20 tys. zł.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ matk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL