II wojna światowa

12.04.2018

"Siostra naszego Boga" - konferencja o Hannie Chrzanowskiej

Hanna Chrzanowska. Źródło: Wikimedia Commons Hanna Chrzanowska. Źródło: Wikimedia Commons

Hanna Chrzanowska poznawała chorych nie tylko umysłem, ale i sercem, jej służba na rzecz innych wyrastała z wielkich pokładów miłości i wiary w Boga - mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej w czwartek na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Konferencja odbyła się na dwa tygodnie przed zaplanowaną na 28 kwietnia beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, prekursorki domowej opieki na chorymi, współpracowniczki abp. Karola Wojtyły.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił o szczególnej więzi, jaka łączyła Hannę Chrzanowską z Karolem Wojtyłą. "Była to wspólna służba na rzecz drugiego, która wyrastała z wielkich pokładów miłości i wiary w Boga" – powiedział.

Duszpasterz pielęgniarek w archidiecezji krakowskiej ks. dr Kazimierz Kubik stwierdził, że Hanna Chrzanowska "czytała" swoich chorych nie tylko intelektem, ale i sercem. "Poznawała ich umysłem i sercem i przez to głębiej wnikała w obszar ludzkiej biedy, cierpienia, bólu, możliwych przeżyć, stanów duchowych i fizycznych" – mówił ks. Kubik. Jak zaznaczył, posiadała ona dar od Boga: dar miłości, współczucia i miłosierdzia, co pozwalało jej lepiej poznać chorych.

Jak powiedział ks. Kubik, jest "poważna różnica między pielęgniarką wierzącą i niewierzącą". "Pielęgniarka niewierząca poznaje człowieka tylko częściowo, osoba wierząca sięga o wiele głębiej" - mówił duszpasterz tego środowiska. "To były właśnie te możliwości poznawcze, które Bóg dał Hannie Chrzanowskiej. Dzięki temu mogła tak pięknie kształtować integralną wizję człowieka chorego, w duchu tej wizji mogła służyć mu osobiście i tego całościowego patrzenia na drugiego człowieka uczyć swoje uczennice, różne grupy dojrzałych już pielęgniarek, ale też kleryków, księży, lekarzy" – dodał. "Zawsze prezentowała taki obraz chorego, w jego całości duchowo-cielesnej. Zawsze podkreślała te dwa elementy" – powiedział.

Ks.dr Kubik mówił, że Chrzanowska zwracała uwagę nie tylko na ciało chorego, ale też na stan jego psychiki i sprawy duchowe, które traktowała z niezwykłą delikatnością. "Nigdy nie czyniła różnicy między ludźmi ze względu na ich wyznanie, mocniejszą czy słabszą wiarę" – podkreślił duszpasterz pielęgniarek i jak zaznaczył, jej zasadą było nie narzucać nikomu swoich przekonań.

Ks. Andrzej Grodecki z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej AGAPE, która od 30 lat organizuje wyjazdy dla osób niepełnosprawnych, mówił, że Chrzanowska inspirowała do patrzenia na niepełnosprawnych nie tylko jak na chorych, ale jak na ludzi, którzy mają swoje potrzeby, marzenia i aspiracje. "Jeżeli na dwa tygodnie zabiera się taką osobę z domu, nawiązują się więzy przyjaźni, spotykamy człowieka, nie patrzymy wyłącznie na jego wózek czy kule. Tego Chrzanowska uczyła wszystkich" - mówił ks. Andrzej Grodecki.

Uczestnicy konferencji podkreślali także, że Chrzanowska za swój obowiązek uznawała odciążenie i wsparcie rodzin, które zajmowały się osobami chorymi.

Hanna Chrzanowska (1902-1973) ukończyła Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, redagowała pierwsze w Polsce czasopismo branżowe dla pielęgniarek "Pielęgniarka Polska" i uczestniczyła w przygotowaniu uchwalonej przez Sejm w 1935 r. "Ustawy o pielęgniarstwie". Przyczyniła się również do powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

Podczas wojny pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej, opiekując się uchodźcami, więźniami i przesiedlonymi oraz osieroconymi dziećmi, w tym żydowskimi, poszukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu. Po wojnie kierowała działem pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W Stanach Zjednoczonych zapoznała się z metodami pracy tamtejszych pielęgniarek szpitalnych i społecznych.

We wrześniu 1957 r. objęła stanowisko dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Po niespodziewanej likwidacji szkoły Chrzanowska przeszła na wcześniejszą emeryturę i zajęła się organizowaniem opieki nad obłożnie chorymi samotnymi i opuszczonymi, korzystając z sieci duszpasterstwa parafialnego. Wspierał ją ówczesny metropolita krakowski abp Karol Wojtyła. Dzięki jej staraniom upowszechnił się zwyczaj odprawiania mszy św. w domu chorego oraz odwiedzania chorych w ramach wizytacji duszpasterskich.

Chrzanowska zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Jej proces beatyfikacyjny został wszczęty w 1998 r. (PAP)

autorka: Małgorzata Wosion-Czoba

wos/ wus/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL