Religia

11.05.2018

Spotkanie prawosławnej młodzieży w sanktuarium na Grabarce

Kilkuset młodych ludzi z kraju i zagranicy spodziewanych jest w weekend na Świętej Górze Grabarce (Podlaskie), gdzie w piątek wieczorem rozpoczęła się 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej. Od lat organizuje ją Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Spotkanie na Grabarce, w najważniejszym w kraju prawosławnym sanktuarium, potrwa do niedzieli. Organizowane jest rokrocznie w okresie paschalnym, czyli po świętach wielkanocnych, które w tym roku w Kościołach wschodnich przypadały 8 kwietnia - tydzień po świętach katolików.

Uczestnicy pielgrzymki będą na Grabarce nie tylko modlić się, ale także dyskutować, również z udziałem prawosławnych duchownych, o sprawach wiary i problemach społecznych istotnych z punktu widzenia młodzieży. Mottem ich tegorocznego spotkania jest ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami i wyborem "tego co miłe dla ucha", zawarte w liście św. Pawła do Tymoteusza.

Obok udziału w nabożeństwach i dyskusjach, w programie spotkania są też wydarzenia kulturalne i sportowe.

W sobotę zostanie uroczyście odsłonięty na Grabarce krzyż-pomnik upamiętniający arcybiskupa Jeremiasza, zmarłego w kwietniu ub. roku wieloletniego ordynariusza prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, który współtworzył Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Krzyż, to inicjatywa dawnych działaczy tej organizacji, których spotkanie również jest w programie tegorocznej pielgrzymki.

Grabarka wraz ze Świętą Górą, cerkwią i żeńskim klasztorem, to święte miejsce dla prawosławnych w Polsce. Ma dla wiernych Cerkwi takie samo znaczenie, jak Częstochowa dla katolików.

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 r. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery. Kiedy zaczęło dochodzić do cudownych uzdrowień, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. Obecnie jest tam także żeński klasztor.

Najważniejsze uroczystości odbywają się na Grabarce rokrocznie w sierpniu, w przypadające wówczas Święto Przemienienia Pańskiego. Przyjeżdżają tam wówczas nie tylko tysiące wiernych, ale i najważniejsi hierarchowie z kraju i zagranicy.

Organizator majowej pielgrzymki, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, założone zostało w 1980 r. właśnie w czasie paschalnej pielgrzymki na Grabarkę. Pielgrzymka nadal zostaje jednym z najważniejszych punktów w całorocznym kalendarium BMP.

Obecnie w całym kraju organizacja ta aktywna jest w kilkudziesięciu cerkiewnych parafiach. Dokładnych danych co do liczby jego członków nie ma, ale szacuje się, że działa w niej 1-1,5 tys. młodych ludzi.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ dsr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL