Średniowiecze

23.05.2016 aktualizacja 18.07.2016

Świętokrzyski sejmik za włączeniem muzeum w Wiślicy do Muzeum Narodowego

Zgodę na połączenie Muzeum Regionalnego w Wiślicy z Muzeum Narodowym w Kielcach jednogłośnie wyrazili radni świętokrzyskiego sejmiku. W ciągu kilku miesięcy placówka będzie współprowadzona przez urząd marszałkowski i resort kultury.

Poniedziałkowa decyzja radnych jest konsekwencją trwających od listopada 2013 roku starań dotyczących przejęcia zarządzanego dotąd przez gminę Muzeum Regionalnego w Wiślicy przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Formalnie nastąpi to 1 czerwca br. To niezbędny etap, by w niedalekiej przyszłości placówka stała się oddziałem kieleckiego Muzeum Narodowego.

"Sejmik uznał, że to jedyna droga dla muzeum i niezwykle cennych zabytków Wiślicy” – powiedział dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę i turystykę w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk.

Uchwała trafi teraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. „Radni dali sygnał, że ministerstwo może już rozpocząć pracę m.in. nad statutem Muzeum Narodowego i stworzeniem tam miejsca dla wiślickiego oddziału tej instytucji” – powiedział.

Pod opieką Muzeum Regionalnego w Wiślicy znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką ze słynną Płytą Orantów (ok. 1175-1177), Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek, a więc na sto lat przed chrztem Mieszka I (966 r.).

„Połączenie placówki z Muzeum Narodowym, pozwoli jej działać na normalnych warunkach (…) rozpocznie się praca nad programem dla Wiślicy. Konsultujemy się z naukowcami. Dajemy sobie kilka miesięcy, aby stworzyć projekt finansowany z pieniędzy unijnych – tych, którymi zarządza minister kultury” – zaznaczył Kowalczyk.

Jak wynika z deklaracji złożonych na początku kwietnia przez wicepremiera i szefa MKiDN prof. Piotra Glińskiego, proces włączenia Wiślicy w struktury Muzeum Narodowego będzie formalnością. Wyraził on wówczas gotowość do współprowadzenia przez resort instytucji wspólnie z samorządem województwa.

„Realnie patrząc finał tych zabiegów nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, z pewnością jeszcze w tym roku” – ocenił w rozmowie z PAP Kowalczyk.

Do tej pory Muzeum Regionalne było instytucją prowadzoną wyłącznie przez gminę Wiślica. Przez lata narosło tam wiele potrzeb inwestycyjnych.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków miejscowości jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII w. rzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz wspomniana płyta orantów (znana też jako posadzka wiślicka). Innym ważnym miejscem jest pawilon archeologiczny z fundamentami kościoła i misy chrzcielnej z czasów Państwa Wiślan.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ulicy Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (pow. kielecki). (PAP)

mjk/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL