Religia

16.12.2019

W środę przypada 90. rocznica urodzin prymasa kard. Glempa

Wrocław, 21.06.2012. Prymas senior kardynał Józef Glemp podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. PAP/M. Kulczyński Wrocław, 21.06.2012. Prymas senior kardynał Józef Glemp podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. PAP/M. Kulczyński

W środę 18 grudnia przypada 90. rocznica urodzin prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W tym dniu z inicjatywy Akcji Katolickiej w archikatedrze warszawskiej będzie sprawowana msza św. dziękczynna za lata posługi prymasa Glempa w archidiecezji i w polskim Kościele.

Biuro prasowe archidiecezji warszawskiej poinformowało PAP, że Akcja Katolicka będzie szczególnie dziękować Bogu za wiele dobra, jakie kard. Glemp uczynił dla wspólnot i stowarzyszeń działających przy parafiach archidiecezji warszawskiej.

"Życzliwy stosunek prymasa Polski do ludzi, wrażliwość na sprawy społeczne, szacunek dla tradycji narodowych i troska o zachowanie naszego patrymonium przyniosły mu w niektórych kręgach społeczno-kulturalnych zaszczytne miano +Pater Patrie+. Właśnie tym cechom prymasa zawdzięczamy niezwykły fenomen polskiej religijności tamtych lat" – podkreślili działacze Akcji Katolickiej.

Mszę św. w archikatedrze warszawskiej w 90. rocznicę urodzin prymasa Glempa odprawi diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej ks. dr Jerzy Jastrzębski.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-1992 i zarazem sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, bo obie archidiecezje były do 25 marca 1992 r. połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po rozłączeniu obu archidiecezji w ramach reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 r.

W grudniu 2009 r., gdy ukończył 80 lat, godność prymasa Polski, na mocy wcześniejszej decyzji Benedykta XVI, wróciła do urzędującego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, którym był wówczas abp Henryk Muszyński.

Jedną z największych zasług kard. Glempa było przeprowadzenie Kościoła przez okres stanu wojennego. Prymas i cały Kościół zaangażował się w pomoc uwięzionym i represjonowanym. Już 17 grudnia 1981 r. abp Glemp wydał dekret powołujący Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Gdy w końcu lat 80. pojawiła się koncepcja okrągłego stołu ksiądz prymas poparł ją, mianując dwóch przedstawicieli Kościoła w osobach ks. Bronisława Dembowskiego i ks. Alojzego Orszulika.

Kiedy w 2006 r. kard. Glemp przechodził na emeryturę, ocenił w rozmowie z PAP, że w jego posłudze prymasowskiej "najbardziej dotkliwy i bolesny" był okres stanu wojennego.

"To była taka największa cezura, która dotykała bardzo boleśnie. Następnie śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Są wydarzenia bardzo nabrzmiałe i emocjonalne, ale także mogące rodzić następstwa nieobliczalne, gdybyśmy się nie zachowali +na sposób kościelny+" – powiedział

Był orędownikiem integracji z rodziną narodów europejskich. Ma też duże zasługi na polu pojednania polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego.

Za jego rządów doszło także do podpisania i ratyfikacji konkordatu oraz reformy duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce

W 25 lat wyświecił 1202 kapłanów, w tym 681 w archidiecezji warszawskiej. Materialnym symbolem prymasostwa kard. Glempa jest Świątynia Opatrzności Bożej. Jest ona wotum wdzięczności narodu za przyjęcie Konstytucji 3 maja, za wolność odzyskaną w 1918 r. i wywalczoną w 1989 r., a także za pontyfikat Jana Pawła II.

Kard. Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu 18 grudnia 1929 r. w rodzinie robotniczej. Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. Jedenaście lat później, w 1967 r., ks. Glemp został osobistym sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W marcu 1979 r. został biskupem diecezji warmińskiej, sakrę przyjął z rąk prymasa Wyszyńskiego. Po jego śmierci w maju 1981 r. został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim oraz prymasem Polski.

W 1983 r. otrzymał godność kardynała. Jako ostatni z prymasów przez wiele lat łączył funkcję metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego z funkcją przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jako opiekun polskiej emigracji odwiedzał Polonię na całym świecie.

W 2007 r. kard. Glemp przeszedł na emeryturę. Decyzją papieża Benedykta XVI tytuł prymasa zachował do 80. roku życia, czyli do 2009 r.

Zmarł 23 stycznia 2013 r. w Warszawie w wieku 83 lat. Został pochowany w kryptach archikatedry warszawskiej. Od trzech lat jego grobem opiekuje się Akcja Katolicka, którą kardynał powołał. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL