Średniowiecze

22.04.2015 aktualizacja 18.07.2016

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego chce przejąć muzeum w Wiślicy

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w środę uchwałę w sprawie wystąpienia do Gminy Wiślica o przekazanie tamtejszego muzeum samorządowi wojewódzkiemu – poinformował Urząd Marszałkowski. Placówka docelowo ma wejść w skład Muzeum Narodowego w Kielcach.

„Pierwszy krok, czyli przejęcie przez samorząd wojewódzki Muzeum Regionalnego w Wiślicy, chcemy sfinalizować do wakacji” – powiedział w środę PAP Jacek Kowalczyk, kierownik departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę, turystykę i promocję regionu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dodał, że to jedyna droga, by zabytki z Wiślicy mogły znaleźć się pod opieką Muzeum Narodowego (MN) w Kielcach. To właśnie utworzenie filii MN w Wiślicy byłoby drugim etapem, który według Kowalczyka miałby się zakończyć do września br.

Na taką operację jest już zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Zabezpieczyliśmy już pieniądze na funkcjonowanie placówki po przejęciu. Są one już w budżecie województwa. To wymóg formalny, musimy zapewnić jej byt. Wspólnie z Muzeum Narodowym tworzymy program jej funkcjonowania. Teraz czekamy tylko i wyłącznie na ruch ze strony gminy” – powiedział Kowalczyk.

Jak podkreślił, w tym wypadku szybkie działanie jest wskazane m.in. ze względu na fatalny stan pawilonu archeologicznego którym znajdują się pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX w. Miejsce to wymaga pilnych i bardzo kosztownych inwestycji - wyjaśnił. „To najbardziej zagrożona część. Obiekt jest w tragicznym stanie. Zabytek jest zagrożony grzybem i innymi czynnikami degradującymi. Mówimy o działaniach ratowniczych” – zaznaczył.

Remont pawilonu oraz zabezpieczenie znajdujących się w nich romańskich reliktów mógłby - w opinii Kowalczyka - zostać przeprowadzony przy udziale unijnych środków.

Uchwała zarządu województwa jest kolejnym etapem na drodze do przejęcia muzeum przez samorząd. Jeszcze w ub. roku taką wolę poparli radni wojewódzkiego sejmiku. Ponad miesiąc temu uchwałę intencyjną o przekazaniu placówki przyjęła Rada Gminy Wiślica. Już wówczas wójt w rozmowie z PAP deklarował sfinalizowanie przedsięwzięcia w ciągu trzech miesięcy.

Pod opieką Muzeum Regionalnego w Wiślicy znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką, Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX w.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków Wiślicy jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII w. rzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz unikatowa trzynastowieczna tzw. płyta Orantów (znana też jako posadzka wiślicka).

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ul. Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. (PAP)

mjk/ gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL