Polska po 1989 roku

28.11.2019

Debata poświęcona odbudowie Pałacu Saskiego

29 listopada 2019 r., piątek, o godz. 18.00, w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy (Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III p.) odbędzie się debata „Pałac Saski - odbudowa w sercu europejskiej stolicy. Wyzwania na XXI wiek".

W programie:

Prezentacja projektu odbudowy Zamku Hohenzollernów w Berlinie

Wilhelm von Boddien, Förderverein Berliner Schloss (Stowarzyszenie Zamek Berliński)

Debata na temat wyzwań odbudowy Pałacu Saskiego

W debacie wezmą udział:

Prof. Krzysztof Domaradzki, urbanista, Politechnika Warszawska, 

Dr Tomasz Jeleński, architekt, INTBAU Polska, Politechnika Krakowska, 

Michał Krasucki, dyrektor biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, 

Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

Debatę poprowadzi Piotr Otrębski, dziennikarz i varsavianista.

O debacie:

Debata jest pierwszym z cyklu spotkań, które pokazać mają szerszy kontekst wyzwań i korzyści jakie mogą płynąć z projektu odbudowy historycznego obiektu oraz zagospodarowania jednego z centralnych miejsc w Warszawie, Placu Piłsudskiego. Debata ma na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących prowadzenia projektu odbudowy obiektu historycznego w centrum stolicy, zagospodarowania przestrzeni wokół odbudowanych obiektów zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego oraz obszarów partycypacji społecznej w tym w kwestii propozycji funkcji odbudowanego Pałacu Saskiego oraz jego otoczenia.

Wieloletnia dyskusja dotycząca odbudowy historycznych gmachów przy Placu Piłsudskiego została zakończona uroczystym ogłoszeniem w dniu 11 listopada 2018 roku deklaracji o restytucji Pałacu Saskiego jako „trwałego pomnika niepodległości, symbolu ciągłości państwowej oraz przywiązania obywateli do rodzimej kultury i dziedzictwa, które stanowią dobro wspólne całego Narodu”. Jako stronie społecznej, której zależy na dobrym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, pragniemy, aby przy projekcie czerpano ze sprawdzonych modeli w analogicznych zagranicznych i krajowych projektach prowadzonych w przeciągu ostatnich lat. Chcemy rozmawiać o tym jak zrobić to najlepiej z korzyściami dla europejskiej stolicy stojącej przez wyzwaniami XXI wieku.

Gość pierwszej debaty Wilhelm von Boddien rozpocznie spotkanie prezentacją wybranych zagadnień związanych z odbudową Zamku Hohenzollernów w Berlinie, który jest jedną z największych inwestycji kulturalnych ostatnich lat realizowanych w Europie. Projekt berliński poprzedzony był burzliwymi sporami i debatami, które znalazły swoje odzwierciedlenie w jego finalnej formie oraz funkcji. Uczestnictwo Pana von Boddien będzie wyjątkową okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń.

Źródło: Stowarzyszenie Saski 2018 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL