Wojna polsko-bolszewicka

05.12.2017

„Długi cień komunizmu” – debata historyczna w 100-lecie rewolucji bolszewickiej

06.12.2017 „Długi cień komunizmu” „Długi cień komunizmu”

Dlaczego po upływie stulecia od rewolucji bolszewickiej, będącej zapowiedzią śmierci milionów ludzi na całym świecie, totalitarna ideologia opiewana przez Lenina i Stalina wciąż znajduje zwolenników? Na to i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy dyskusji „Stulecie rewolucji bolszewickiej, czyli długi cień komunizmu”.

O istocie komunizmu oraz jego katastrofalnych skutkach, widocznych po dziś dzień, rozmawiać będą uznani polscy badacze: prof. Andrzej Paczkowski, m.in. współautor „Czarnej Księgi Komunizmu”, prof. Wojciech Roszkowski i prof. Bogdan Szlachta. Spotkanie poprowadzi Igor Janke.

W nocy z 6 na 7 listopada 1917 r. (24 na 25 października według kalendarza juliańskiego) rozpoczął się w Rosji bolszewicki zamach stanu, który zaważył na dziejach wielu narodów i państw świata, także – a może przede wszystkim – Polski i Polaków.

Wydarzenia, które przeszły do historii jako „rewolucja październikowa” stały się bowiem wstępem do krwawej rozprawy z wszystkimi „nieprawomyślnymi”, określanymi przez bolszewicką propagandę jako „wrogowie ludu”. Krwawy terror dosięgnął nie tylko mieszkańców Rosji – po latach rozlał się bowiem na cały Związek Sowiecki, tzw. blok wschodni, obejmujący państwa satelickie ZSRS, w tym Polskę, a także inne kraje globu. Zebrał ogromne śmiertelne żniwa zarówno w ZSRS czy Chinach, jak i m.in. w Kambodży i Korei Północnej.

Bilans komunizmu jest tragiczny – choć dokładnej statystyki ofiar nie sposób przytoczyć, pewne jest, że zbrodnie popełniane w imię tej totalitarnej ideologii pochłonęły miliony istnień (szacunkowa liczba ofiar sięga nawet 100 milionów osób). Nie tylko zakatowanych na śmierć bądź rozstrzelanych w egzekucjach, ale także zamęczonych w łagrach, zmarłych w czasie deportacji, wskutek uwięzienia i innych masowych prześladowań.

Dlaczego, mimo ogromu dokonywanych w imię rewolucji zbrodni, komunizm nie jest dziś chętnie porównywany z niemieckim nazizmem, który uznaje się jednoznacznie za ludobójczy? Tymczasem ideologia, która zatriumfowała w Rosji przed stu laty, przynosząc wyrok śmierci milionom osób, wciąż znajduje zwolenników...

Wiek po rewolucji bolszewickiej komunizm – zarówno jako idea polityczna, jak też forma ustrojowa – jest ważnym punktem odniesienia dla milionów ludzi. W wielu krajach nie spotkał się z jednoznacznym potępieniem, w przeciwieństwie do niemieckiego nazizmu. Okrucieństwa czerwonych dyktatur wciąż nie mają swojej Norymbergi. Pozostają jedną z wielu przestróg współczesnego świata.

Debata odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” 6 grudnia 2017 (środa), o godz. 17.30.

Organizatorem debaty historycznej „Stulecie rewolucji bolszewickiej, czyli długi cień komunizmu” jest Biuro Badań Historycznych IPN.

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL