PRL

25.04.2019 aktualizacja 02.05.2019

Konferencja naukowa IPN „Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989)”

16.05.2019 - 17.05.2019 konferencja naukowa „Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989). List i jego pochodne w systemie politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym państwa” konferencja naukowa „Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989). List i jego pochodne w systemie politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym państwa”

16-17 maja odbędzie się, organizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, konferencja naukowa „Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989). List i jego pochodne w systemie politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym państwa”.

Konferencja odbędzie się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25).

We współczesnym świecie, zdominowanym przez media elektroniczne, tradycyjna papierowa korespondencja przechodzi do lamusa. Cyfrowy obieg informacji, a zwłaszcza rewolucja internetu, nieodwracalnie zmieniły dotychczasowe sposoby i narzędzia komunikacji. Poręczne, mobilne urządzenia elektroniczne umożliwiły uzyskanie niemal nieograniczonego dostępu do wiadomości i dzielenie się nimi na bieżąco – w czasie rzeczywistym. Współczesne komunikatory zmieniają świat. Opublikowane w nich treści wywołują emocje, generują dyskusje i komentarze, które w odpowiednich warunkach prowadzą nawet do zmiany systemów społeczno-politycznych (czego doskonałym przykładem była tzw. arabska wiosna).

Wieloaspektowy i złożony problem związany z rozwojem i obecnością mediów cyfrowych organizatorzy konferencji zostawiają jednak na boku; jest on tylko pretekstem do spojrzenia wstecz – na czasy, gdy jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji była korespondencja listowna i jej pochodne.

Celem konferencji jest m.in. próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywały w obiegu informacyjnym Polski Ludowej korespondencja i jej pochodne oraz w jaki sposób, w jakim zakresie i na ile skutecznie – mimo wszystkich związanych z tym ograniczeń systemowych – wpływały na tamtą rzeczywistość polityczną, społeczną, gospodarczą i kulturalną. Czy mogły ją kształtować w sposób podobny do nowoczesnych – cyfrowych narzędzi komunikacji?     

W ramach sesji przybliżone zostaną następujące grupy tematów i związanych z nimi zagadnień szczegółowych:
- Korespondencja jako źródło historyczne – problemy metodologiczne
- Aspekt polityczny. List jako narzędzie walki, interwencji i dialogu politycznego
- List i jego pochodne w systemie opresji państwa
- Aspekt społeczny i gospodarczy
- Aspekt społeczny i kulturalny
- Instytucje związane z obiegiem korespondencji
- Konkursy historyczne ogłaszane przez media lokalne  (lata dziewięćdziesiąte) – pierwsze wypowiedzi nieskrępowane cenzurą dotyczące lat 1939–1989.

Szczegóły: https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/52006,Konferencja-naukowa-Epistolografia-w-Polsce-Ludowej-19451989-List-i-jego-pochodn.html

Źródło: Oddział IPN w Warszawie

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL