II wojna światowa

13.02.2019

Konferencja o kulturze w czasie wojen i konfliktów

13.11.2019 - 15.11.2019 Konferencja o kulturze w czasie wojen i konfliktów Konferencja o kulturze w czasie wojen i konfliktów

„Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów  zbrojnych i politycznych.  Stan badań i perspektywy badawcze” - to tytuł międzynarodowej konferencji, która w dniach 13-15 listopada br. odbędzie się w Poznaniu. Organizatorzy, m.in. Muzeum Historii Polski, zapraszają do zgłaszania referatów oraz udziału w tym wydarzeniu.

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu  II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do zorganizowania pierwszej konferencji z planowanego cyklu „Wojna i Książka”, której tematyka skoncentruje się wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw  i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych w obszarach związanych z książką. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku).

Podczas konferencji zostanie również zaprezentowana problematyka ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także przebieg i rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.

Termin zgłaszania referatów – 15 marca 2019 r.  

Język konferencji: polski i angielski

Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.wojnaiksiazka.pl/ 
 

Źródło: MHP

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL