Walka o niepodległość 1914-1918

21.08.2018 aktualizacja 26.08.2018

Wystawa: „Duchem silni, czynami wielcy”  –  skauting polski 1910–1921

10.08.2018 - 10.09.2018 Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawę „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921. Wystawa będzie czynna do 10 września w piwnicach zachodniego skrzydła Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 oraz na pl. Szczepańskim.

W roku 2018 przypada kilka ważnych rocznic, m.in. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Losy harcerstwa są ściśle powiązane z najnowszymi dziejami Polski, ale najważniejszymi kamieniami milowymi rozwoju ruchu są wydarzenia związane z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. 

Harcerstwo wzięło swój początek od angielskiego skautingu, z którego zaczerpnęło podstawy ideowe i zasady, dostosowując je następnie do polskich uwarunkowań. Dzień wydania pierwszego rozkazu powołującego lwowskie drużyny skautowe – 22 maja 1911 r. – uważany jest za organizacyjne zapoczątkowanie działalności na ziemiach polskich.

Harcerstwo powstało z połączenia różnych organizacji młodzieżowych, z których każda postulowała inne formy pracy z młodymi ludźmi. Stowarzyszenie Eleusis wprowadziło do harcerstwa kierunek etyczny, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – wychowanie fizyczne, natomiast organizacja Zarzewie wniosła kwestie walki o niepodległość. Sumą tych wszystkich doświadczeń jest idea towarzysząca harcerstwu do dziś, czyli służba Bogu, Polsce i bliźnim. 

Wystawa „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921 została podzielona na dwie części.  Pierwsza, prezentowana w piwnicach skrzydła zachodniego Pałacu Krzysztofory, opowiada o początkach powstawania ruchu skautowego na ziemiach polskich. Uzupełniona jest również o wybrane, najcenniejsze obiekty z Kolekcji Harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Druga część, usytuowana na placu Szczepańskim, opowiada o historii walki o niepodległość naszego kraju, w której czynny udział brali harcerze. Ta odsłona wystawy przedstawia także projekt przyszłego Muzeum Ruchu Harcerskiego, które ma mieć swoją siedzibę w Forcie 52a Jugowice – popularnie zwanego Łapianką, oraz historię samego fortu. 

Kurator wystawy: Bartosz Rzońca

Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL