Polska po 1989 roku

21.03.2019

J. Gowin apeluje o ponadpartyjny sojusz ws. nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaapelował w czwartek o ponadpartyjny sojusz i porozumienie, aby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe rosły systematycznie, w tempie szybszym niż zakłada algorytm ustawy 2.0.

Z apelem tym wicepremier Gowin zwrócił się do przedstawicieli partii politycznych i samorządowców podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku, która odbyła się w tamtejszym Teatrze Dramatycznym.

Gowin mówił tam, że rozwój, który Polska przeszła w ciągu ostatnich 30 lat "jest imponujący", ale są obszary, które wymagają ciągle większych nakładów finansowych. "Jeżeli wziąć pod uwagę zsumowane tempo rozwoju gospodarczego, to jesteśmy liderem w Europie. Zrobiliśmy największy postęp. Ale ciągle jesteśmy krajem, który potrzebuje bardzo wielu inwestycji. I są takie obszary, kluczowe z punktu widzenia przyszłości Polski, takie właśnie, jak szkolnictwo wyższe czy nauka, obszary które są wyraźnie niedoinwestowane" – ocenił wicepremier.

I dodał: "Skorzystam z okazji, że są tutaj przedstawiciele różnych stron sceny politycznej, różnych partii, klubów parlamentarnych, żeby zwrócić się do państwa posłów, senatorów, samorządowców z takim apelem, żebyśmy w tych sprawach, które decydują o racji stanu, a jedną z takich spraw jest przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego, żebyśmy w tych sprawach mówili jednym głosem".

"Chciałbym zaapelować o taki ponadpartyjny sojusz, takie ponadpartyjne porozumienie na rzecz tego, żeby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe rosły systematycznie, i rosły w tempie szybszym niż przewiduje to ustawowy algorytm" – oświadczył Gowin, przywołując zapisy ustawy 2.0. "Ta ścieżka wzrostu nie jest bardzo stroma. Myślę, że zadaniem nas wszystkich jest doprowadzenie do tego, żeby w następnych latach te nakłady rosły jeszcze szybciej" – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zwracając się do przedstawicieli uczelni zawodowych z całej Polski, w tym rektorów uczestniczących w jubileuszowej gali płockiej PWSZ, Gowin ocenił, że ostatnie trzy i pół roku, od kiedy kieruje resortem nauki i szkolnictwa wyższego, były bardzo dobre dla uczelni, przede wszystkim dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim.

"To były ponad trzy bardzo dobre lata, dobre dzięki wam, dzięki środowisku akademickiemu, dzięki temu dialogowi, które przez te ponad trzy lata prowadziliśmy. Jestem przekonany, że wspólnie dobrze przysłużyliśmy się Polsce, że położyliśmy pewne prawne, ustawowe fundamenty pod przyszły rozwój szkolnictwa wyższego i polskiej nauki" – powiedział wicepremier, zwracając się do przedstawicieli zawodowych szkół wyższych.

Gowin dodał, że wśród wielu rzeczy, których nauczył się od środowiska uczelnianego przez dotychczasowy okres kierowania resortem nauki i szkolnictwa wyższego "jedną z cenniejszych było zdobycie wiedzy, jak ważnym elementem ekosystemu akademickiego w Polsce są uczelnie zawodowe". "I już od dłuższego czasu z pełnym przekonaniem powtarzam, że uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe, chociaż różnią się w misji, to są uczelniami równie ważnymi, równie potrzebnymi, równie dobrze kształcącymi młode pokolenie Polaków, które jest przyszłością naszego kraju" – zapewnił.

Jak zaznaczył, publiczne uczelnie zawodowe "odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia przyszłości Polski". "One kształcą kadry dla polskiego państwa, dla polskiej gospodarki. Są kołem zamachowym rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko w poszczególnych miastach, subregionach, ale i w regionach oraz całej Polski" – ocenił.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podziękował pracownikom uczelni zawodowych i środowisku akademickiemu "za ciężką pracę nad tym, co jest najcenniejsze, nad kształceniem młodych Polaków", dla których – jak podkreślił - wykładowcy są wychowawcami, mistrzami, autorytetami i źródłem inspiracji życiowych oraz przyszłych sukcesów zawodowych.

Rektor płockiej PWSZ prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki wspominając historię uczelni, poinformował o złożonym wniosku w sprawie zmiany jej nazwy na Mazowiecką Uczelnię Publiczną. "Proszę o przychylną decyzję dla tej nazwy" – powiedział, zwracając się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. "Za rok spotkamy się w murach Mazowieckiej Uczelni Publicznej" – odpowiedział Gowin.

PWSZ w Płocku powstała w czerwcu 1999 r. jako pierwsza w historii tego miasta samodzielna uczelnia państwowa. Utworzona ją w oparciu m.in. o funkcjonujące tam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskie. Jako pierwsze rozpoczęły działalność instytuty neofilologii, pedagogiki oraz matematyki i informatyki. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom odbyło się w czerwcu 2002 r. W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło blisko 12 tys. absolwentów.

Obecnie płocka PWSZ prowadzi studia I i II stopnia na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kształci się tam ponad 2 tys. studentów. (PAP)

mb/ godl/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL