Polska po 1989 roku

30.05.2019

J. Gowin: potrzebne współdziałanie na rzecz odpowiednich nakładów na naukę

Najważniejsze zadanie na następne miesiące to wspólne działanie ministerstwa oraz środowiska akademickiego na rzecz odpowiedniego poziomu finansowania polskiej nauki i uczelni - powiedział w czwartek w Olsztynie szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczył w obradach prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywają się w czwartek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Gowin - pytany przez dziennikarzy o przebieg wdrażania tzw. Ustawy 2.0 - ocenił, że została ona dobrze przemyślana, dzięki temu, iż prace nad nią trwały blisko trzy lata. Jego zdaniem, środowisko akademickie przyjęło ją spokojnie, chociaż - jak zaznaczył - bez specjalnego entuzjazmu, jak każdą reformę.

"W tej chwili jest wdrażana też bez większych perturbacji. Najważniejsze zadanie na następne miesiące to wspólne działanie ministerstwa oraz środowiska akademickiego na rzecz odpowiedniego poziomu finansowania polskiej nauki i polskich uczelni, bo jeżeli chcemy budować innowacyjną gospodarkę i zamożne społeczeństwo, to wymaga to inwestycji w polską naukę" - podkreślił.

Według ministra obawy towarzyszyły głównie samym pracom nad ustawą. "Natomiast, jeżeli chodzi o wdrażanie, to na razie nie ma jakichś specjalnych niepokojów w środowisku akademickim. Owszem, powstają kontrowersje w poszczególnych uczelniach przy okazji prac nad statutami, ale ustawa daje pełną autonomię uczelniom, jeżeli chodzi o kształt statutu" - powiedział.

Dodał, że ministerstwo nauki nie jest stroną w sprawie statutów. Zapewnił, że resort z życzliwością przygląda się, w jakim kierunku zmierzają poszczególne uczelnie.

"Natomiast chcę jasno powiedzieć, że ci, którzy wybiorą trwanie przy status quo po prostu stracą w konkurencji. Za parę lat zaczną od tych uczelni odwracać się studenci. Naukowcy będą spychani na margines gdzieś w procesie badań naukowych. Kuleć będzie współpraca międzynarodowa. Dlatego wierzę, że większość polskich uczelni zdecyduje się na odważne wewnętrzne zmiany" - stwierdził.

Minister ocenił, że uczelnie są w tej chwili w fazie bardzo intensywnych prac. "Liczymy jednak, że uda się wszystkie zmiany, niezbędne do wprowadzenia przed 1 października, uruchomić we wszystkich polskich uczelniach. Nie obserwujemy tutaj jakichś poważniejszych zagrożeń" - zapewnił.

Czwartkowa sesja prezydium KRASP odbywa się przed zaplanowanymi na piątek plenarnymi obradami KRASP, podczas których rektorzy mają rozmawiać m.in. o obecnym etapie wdrażania Ustawy 2.0 oraz finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego. Powołana w 1997 r. KRASP zrzesza 107 uczelni akademickich.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 r. i rozpoczęła proces zmiany szkolnictwa wyższego w Polsce. Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpiła cztery wcześniej istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Jest to pierwsza od kilkunastu lat całościowa reforma szkolnictwa wyższego: wprowadza duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu i karierze naukowej. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ ekr/ 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL