Inne

14.01.2017 aktualizacja 16.01.2017

„JESTEM OSTATNIA” - internetowa wystawa Muzeum Historii Polski o Lidii Ciołkoszowej

„JESTEM OSTATNIA” - internetowa wystawa Muzeum Historii Polski o Lidii Ciołkoszowej „JESTEM OSTATNIA” - internetowa wystawa Muzeum Historii Polski o Lidii Ciołkoszowej

Muzeum Historii Polski udostępniło w internecie wystawę poświęconą Lidii Ciołkoszowej – działaczce niepodległościowej i socjalistycznej: publicystce i historyczce, członkini emigracyjnej PPS, autorce prac z dziejów ruchu socjalistycznego, redaktorce „Mojego wieku” Aleksandra Wata.

Wystawę można znaleźć na platformie Google Cultural Institute.

Jej biografia to coś więcej niż interesujący szlak życiowy: to wiele ważnych spraw i doświadczeń polskich i polsko-żydowskich, które schodzą się w jednym życiorysie. Tym samym bohaterka wystawy, żyjąca w latach 1902–2002, określana jest słusznie mianem świadka XX wieku.

Żydówka, socjalistka, Polka, patriotka – jest Ciołkoszowa od czasów wczesnej młodości, przez niemal całe swoje życie, przede wszystkim czołową działaczką Polskiej Partii Socjalistycznej, w Polsce i przez ponad pięć dekad na emigracji.

Urodziła się jako Lidia Kahan w Tomaszowie Mazowieckim, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, w której otrzymała tradycyjne wychowanie religijne i jednocześnie – w polskiej kulturze i patriotycznej polskiej tradycji.

Dzieciństwo spędziła w Łodzi – mieście „bajecznych karier, ale i „nędzy ludzkiej tak widocznej, że nawet dzieci to rozumiały”. Przykładem dla Lidii była jej matka, która zajmowała się działalnością na rzecz najuboższych; jej wrażliwość społeczną ukształtowała także działalność w harcerstwie i polska literatura.

Okres studiów w wymarzonym Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła polonistykę, historię i Studium Pedagogiczne UJ z tytułem doktora, to oprócz działalności partyjnej i spotkań wybitnych przedstawicieli świata nauki i polityki, okres zaangażowania i pracy na rzecz dzieci i młodzieży (pracowała m.in. jako bibliotekarka i wykładowczyni Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR), wychowawczyni i organizatorka kolonii letnich i świetlic dla dzieci robotniczych).

W czasach studenckich poznała także swojego przyszłego męża Adama Ciołkosza, wybitnego polityka polskiej sceny międzywojennej, a po 1939 roku jednego z przywódców emigracji niepodległościowej w Londynie, dokąd dotarli Ciołkoszowie, uciekając przed prześladowaniami.

Ciołkoszowa również w Wielkiej Brytanii przez ponad pół wieku wierna swoim ideałom, wyraźnie rozgraniczająca socjalistyczne wytyczne swojej partii od komunistycznych dążeń dyktatury w ówczesnej Polsce, „zdecydowana przeciwniczka wchodzenia w koalicje ze strukturami postkomunistycznymi“, piastowała najwyższe funkcje w emigracyjnym ugrupowaniu PPS. Przez cały swój pobyt na obczyźnie kibicowała polskim dążeniom niepodległościowym: po Czerwcu ’76 także Komitetowi Obrony Robotników, później angażowała się w pomoc opozycjonistom „Solidarności” i kolejnej fali emigrantów. Przyjechała do Polski dopiero w październiku 1990 roku. Na XXV Zjeździe PPS (w listopadzie 1990r.) w Warszawie została wybrana Honorową Dożywotnią Przewodniczącą Partii.

Wystawa „JESTEM OSTATNIA“ przedstawia losy, poglądy, życiowe wybory i konsekwencję trwania przy nich – Lidii Ciołkoszowej – wybitnej działaczki politycznej i społecznej; autorki książek (m.in. „Zarys dziejów socjalizmu polskiego“), wielu artykułów i materiałów na temat polskiego ruchu robotniczego; wielokrotnie wyróżnianej (nagrodami literackimi: paryskiej Kultury – Paryż 1967, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Londyn 1972 oraz fundacji im. Jurzykowskiego – New York 1973), ostatniej członkini przedwojennej krajowej Rady Naczelnej PPS, która za swą działalność uhonorowana została Krzyżem Polonia Restituta.

Wystawa „Jestem ostatnia“ dostępna jest także w darmowej aplikacji mobilnej z wystawami MHP, którą pobrać można w sklepie Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.culturalspot.mobile.polishhistorymuseum&hl=pl

Źródło: Muzeum Historii Polski

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL