Kościół katolicki w PRL

25.01.2019

Konkurs edukacyjny na 40-lecie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Fot. PAP/Z. Matuszewski Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Fot. PAP/Z. Matuszewski

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. to temat konkursu edukacyjnego, który w tym roku organizuje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wyniki współzawodnictwa, kierowanego do młodzieży szkolnej, zostaną ogłoszone do 7 czerwca br.

W tym roku mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. To wówczas papież wypowiedział w Warszawie słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!".

"Konkurs jest projektem edukacyjnym, skierowanym do uczniów ze szkół gimnazjalnych i dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz do uczniów szkół średnich. Głównym jego celem jest odkrywanie, przypomnienie i upamiętnienie przełomowego wydarzenia w najnowszej historii Polski, jakim była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny" - poinformował PAP Andrzej Arseniuk, rzecznik prasowy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Prace zgłaszane do konkursu, którego tytuł brzmi "40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - Czy pamiętasz? Czy wiesz?", mają prezentować relacje ze wspomnień o wizycie papieża w Polsce w czerwcu 1979 r. Relacje te, dotyczące wspomnień zachowanych np. w rodzinach lub środowiskach lokalnych, mogą mieć postać nagrań audio, video lub relacji pisemnych. Jury konkursu oceni m.in. wykorzystanie przez uczniów źródeł archiwalnych i zbiorów rodzinnych, opis wykorzystanych źródeł dokumentujących historię rodziny, samodzielność wykonania prac i ich estetykę, kreatywność i pomysłowość ujęcia tematu.

Laureaci konkursu - zgodnie z jego regulaminem - otrzymają smartfony, aparaty fotograficzne i czytniki książek.

Muzeum podkreśla, że ważnym celem konkursu jest m.in. uświadomienie młodzieży przełomowego znaczenia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Również celem konkursu jest tworzenie relacji z ważnych wydarzeń historycznych, wzmacnianie relacji ze środowiskami lokalnymi, zwrócenie uwagi na znaczenie dokumentów, pamiątek i wspomnień oraz promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji historycznej" - dodał Andrzej Arseniuk.

Do konkursu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-22, można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 7 czerwca 2019 r., poprzez opublikowanie werdyktu jury na stronie internetowej muzeum.

Więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin, znajduje się na stronie internetowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Pontyfikat Jana Pawła II miał istotne znaczenie dla przemian demokratycznych w Polsce. W ocenie badaczy dziejów Polski, wizyta papieża w 1979 r. przyczyniła się do wzmocnienia tożsamości narodowej Polaków; przyniosła też im nadzieję na zmianę. To wówczas w Warszawie na placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) papież wypowiedział słowa: "Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II, papież (...): Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!". Kolejny raz Jan Paweł II przyjechał do Polski w 1983 roku, gdy w Polsce trwał stan wojenny. Pielgrzymka papieża z czerwca 1987 r., która przebiegała pod hasłem "Do końca ich umiłował", w ocenie historyków stała się istotnym elementem podstawy przyszłej transformacji ustrojowej. (PAP)

nno/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL