Polska po 1989 roku

12.09.2019

Minister edukacji: będzie nowelizacja rozporządzenia ws. świadectw i druków szkolnych

Będzie nowelizacja rozporządzenia ws. świadectw i druków szkolnych tak, by niepełnoletni uczeń mógł sam odebrać legitymację szkolną i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. jesteśmy w trakcie zmian przepisów – poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

"Ostatnio dosyć dużo mówiło się o rozporządzeniu dotyczącym świadectw i dokumentów. Tam chodziło o to, że urzędnicy uznali, że trzeba jednolicie potraktować prawa ucznia i rodzica, jeśli chodzi o odbieranie dokumentów w szkole" – powiedział minister w czwartek na konferencji prasowej.

Przypomniał, że w przypadku arkusza ocen tylko rodzic niepełnoletniego ucznia może go odebrać w szkole. "Teraz próbowano wprowadzić tę regułę także do legitymacji, tych papierowych, i do świadectw, ale nie do wszystkich świadectw, tylko do świadectw ukończenia szkoły, czyli tak naprawdę tylko świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Inne świadectwa nie były tym regulowane" – zaznaczył.

"Ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny – w trakcie konsultacji społecznych ten akurat element nie był zauważony ani przez związki zawodowe, ani przez dyrektorów, ani przez organizacje – postanowiliśmy zareagować. Jesteśmy w trakcie zmiany tego przepisu. Doprowadzimy do tego, że tak jak było poprzednio, także świadectwo ukończenia będzie mógł odbierać uczeń bez potrzeby kwitowania tego przez rodzica i podobnie będzie z legitymacjami tymi papierowymi i w wersji elektronicznej, czyli kartonika"

"Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji bardzo stanowczo sprzeciwia się, aby to uczeń niepełnoletni sam mógł występować o wersję mobilną legitymacji, ponieważ uważa, że ta aplikacja ma dużo większe możliwości, będzie zawierać dużo więcej danych i tu rodzic będzie decydować, czy jego niepełnoletnie dziecko będzie tego typu (...) dokumentem się posługiwać" – dodał Piontkowski.

Zgodnie z obowiązującym od 6 września tego roku znowelizowanym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencję wydanych: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.

Niepełnoletni uczeń nie może sam odebrać i pokwitować żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, zrobić to może tylko jego rodzic lub opiekun prawny.

W przypadku legitymacji problem dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym typie szkoły (uczniów I klas szkół podstawowych i średnich), niepełnoletnich uczniów, którzy zmienili szkołę, oraz tych niepełnoletnich uczniów, którzy zgubili legitymację. W przypadku świadectw szkolnych dotyczy odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Do tej pory oba te dokumenty uczeń mógł odebrać sam.

Nowelizacja wprowadza też nowy wzór legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji oraz mLegitymacji). Usunięte będzie pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia. Ponadto zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na świadectwach szkolnych, dokumentach wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od września ub.r. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (czyli tak jak wcześniej) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje w postaci elektronicznej, tzw. e-legitymacje, to plastikowe karty wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Uczniowie mogą posługiwać się też mLegitymacją. mLegitymacja to aplikacja w smartfonie, potwierdzająca posiadanie przez ucznia legitymacji szkolnej w wersji fizycznej. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL