Kultura i sztuka po 1989 roku

23.02.2018

MKiDN: termomodernizacja szkół artystycznych ważnym elementem walki ze smogiem

500 mln zł wsparcia, które pozyskało MKiDN z funduszy europejskich na termomodernizację szkół artystycznych, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce - ocenił resort. Projekt wpisuje się w jeden z priorytetów rządu, czyli walkę o czyste powietrze - dodano.

Ministerstwo kultury poinformowało, że przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" obejmie 187 nigdy wcześniej niemodernizowanych budynków głównie w małych miejscowościach, które są w złym stanie technicznym, zostały skonstruowane w przestarzałej technologii oraz generują wysokie koszty utrzymania.

"Zaplanowane w budynkach m.in. docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych, budowa systemów oświetlenia, zainstalowanie nowych kotłów i pomp ciepła spowoduje znaczny spadek zapotrzebowania na energię. Jednym z jego efektów będzie zmniejszenie tzw. niskich emisji, czyli wywodzących się z ogrzewania szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw kopalnych i drewna w kotłowniach i piecach" - napisano na stronie MKiDN. Wskazano, że modernizacja przyczyni się do tego w trzech obszarach: poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez poprawę efektywności przetwarzania energii oraz poprzez zmianę "miksu paliwowego".

MKiDN zwróciło uwagę, że "powstałe w wyniku realizacji projektu efektywne energetycznie budynki będą mogły osiągnąć pożądany poziom temperatur bez zużywania dużych ilości energii".

"Ostatecznym rezultatem modernizacji będzie oszczędność zużywanego prądu wynikająca z zastosowania efektywnych energetycznie urządzeń i lepszego oświetlenia. Budynki zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zyskają również nowe walory estetyczne i użytkowe, co przyczyni się do poprawy warunków, w jakich uczą się dzieci i młodzież" - podkreśla ministerstwo kultury.

Resort podał, że projekt pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" to "zupełnie nowe, unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny, jakim jest szkolnictwo artystyczne".

Pierwotna umowa o dofinansowanie projektu termomodernizacji szkół artystycznych została zawarta w grudniu 2016 r. Przewidziano w niej dofinansowanie w wysokości 377 mln zł, którym objęto 114 placówek szkolnictwa artystycznego. Podpisany w maju 2017 r. aneks rozszerzył zasięg oraz warunki finansowe projektu. Kwota finansowania zwiększyła się o przeszło 124 mln zł, a lista placówek szkolnictwa artystycznego włączonych do projektu - o 25. 14 sierpnia 2017 r. podpisana została decyzja KE zatwierdzającą wsparcie z funduszy UE na rzecz projektu.

MKiDN przypomniało, że "projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej". Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 501,4 mln zł, dofinansowanie UE przekroczy 409 mln zł. Krajowy wkład publiczny w wysokości ponad 92 mln zł został zabezpieczony w budżecie państwa. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

edytor: Paweł Tomczyk

ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL