Inne

09.05.2013 aktualizacja 18.07.2016

Ranking Szkół Wyższych: UJ i UW wciąż na czele

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fot. PAP/J. Bednarczyk Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fot. PAP/J. Bednarczyk

Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny okazał się najlepszą uczelnią w Polsce. Zaraz za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski - wynika z opublikowanego w czwartek Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej.

"Próbujemy sobie wyobrazić idealna uczelnię w polskich warunkach i próbujemy zmierzyć odległość od takiego ideału" - mówił w czwartek na konferencji prasowej przewodniczący kapituły rankingu, prof. Michał Kleiber, prezes PAN. "Poprzez ranking chcemy dostarczyć możliwie wiarygodnej informacji o poziomie i warunkach studiowania w Polsce" - powiedział i dodał, że w ten sposób dostarczana jest maksymalnie zobiektywizowana wiedza o stanie sektora.

W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich oprócz UJ (w punktacji uzyskał 100 proc.) i UW (99,92 proc.) znalazły się kolejno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (80 proc.), Politechnika Warszawska (79 proc.), krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytety: Wrocławski, Medyczny w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W tej części rankingu porównano 83 szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

"To dla nas dobry materiał do analizy" - powiedział rektor UJ, prof. Wojciech Nowak. Przyznał, że choć UJ zajął pierwsze miejsce, to nie we wszystkich branych pod uwagę przez kapitułę konkursu kryteriach uczelnia była najlepsza. "Ranking pokazuje, co jeszcze trzeba poprawić" - dodał. Zaznaczył, że UJ zajął 1. miejsce w rankingu niemal w przeddzień 650. rocznicy założenia jego uczelni.

"To dla nas dobry materiał do analizy" - powiedział rektor UJ, prof. Wojciech Nowak. Przyznał, że choć UJ zajął pierwsze miejsce, to nie we wszystkich branych pod uwagę przez kapitułę konkursu kryteriach uczelnia była najlepsza. "Ranking pokazuje, co jeszcze trzeba poprawić" - dodał. Zaznaczył, że UJ zajął 1. miejsce w rankingu niemal w przeddzień 650. rocznicy założenia jego uczelni.

Wśród niepublicznych uczelni magisterskich pierwsze miejsce obroniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepiej oceniono PWSZ w Kaliszu, a wśród niepublicznych uczelni licencjackich pierwsze miejsce przyznano Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu.

Najlepszym uniwersytetem okazał się UJ, uczelnią techniczną - Politechnika Warszawska, ekonomiczną - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, rolniczą - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, medyczną - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagogiczną - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a AWF-em - AWF we Wrocławiu.

Autorzy rankingu przyznali nagrodę Kuźnia Kadr 2013 dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Trafiła ona do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Z kolei Nagrodę Awans 2013 za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni przyznano Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (z 18. na 12. miejsce w grupie uczelni akademickich), a także Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (skok z 59. na 17. miejsce w grupie niepublicznych uczelni magisterskich).

Wśród kryteriów, według których oceniano uczelnie, znalazły się: prestiż uczelni (w tym preferencje pracodawców, wybory olimpijczyków czy uznanie międzynarodowe), warunki studiowania (dostępność wysokokwalifikowanych kadr, zasoby biblioteczne, osiągnięcia sportowe), umiędzynarodowienie (np. możliwość wyjazdów zagranicznych czy cudzoziemscy studenci), innowacyjność (patenty, dofinansowanie unijne), a także siła naukowa (np. rozwój kadry naukowej). W przypadku uczelni akademickich zamiast siły naukowej liczono potencjał naukowy (m.in. uprawnienia habilitacyjne czy doktorskie) i efektywność naukową (np. publikacje naukowe, rozwój kadry). W ramach rankingu porównano też 40 kierunków różnych studiów i wybrano uczelnie, na których dany kierunek prowadzony jest najlepiej.

"Ranking jest wzorcem dla wielu organizacji tworzących rankingi" - mówił Kleiber. Powiedział, że wyrazem uznania może być np. to, że w przyszłym tygodniu na zaproszenie twórców rankingu odbędzie się międzynarodowy kongres instytucji organizujących rankingi uczelni.

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” pod nadzorem kapituły kierowanej przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera. Ranking objął w sumie ponad 220 uczelni publicznych i niepublicznych. (PAP)

lt/ ula/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL