Polska po 1989 roku

09.07.2019

Rząd przyjął projekt rozporządzenia o zmianach w programie Dobry start

Rząd przyjął we wtorek projekt rozporządzenia o zmianach w programie Dobry start. Zakłada on objęcie świadczeniem także uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Wprowadza też możliwość składania wniosków przez platformę usług elektronicznych ZUS.

Świadczenie z programu Dobry start jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Świadczenie z programu Dobry start jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, projekt rozporządzenia, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów, przewiduje dwie zmiany w obecnym funkcjonowaniu programu.

Pierwsza umożliwia ubieganie się o świadczenie uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Autorzy projektu chcą tym samym objąć świadczeniem wszystkich uczniów, bez względu na typ szkoły.

Aby rozwiązanie to mogło objąć nową grupę uczniów już w roku szkolnym 2019/2020, wnioski o świadczenie będą oni mogli składać tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą).

Aby rozwiązanie to mogło objąć nową grupę uczniów już w roku szkolnym 2019/2020, wnioski o świadczenie będą oni mogli składać tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą).

"Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Ma ono przysługiwać na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24. roku życia" – wskazuje CIR.

Projekt wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 świadczenie Dobry start trafi do 3,4 mln rodzin z dziećmi.

Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r.(PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

kkr/ ozk/ joz

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL