Polska po 1989 roku

02.04.2019

Szefowa MEN podpisała rozporządzenia ws. zespołów egzaminacyjnych

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów – przewidują nowelizacje rozporządzeń, jakie we wtorek podpisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Chodzi o nowelizacje dwóch rozporządzeń. Jednego dotyczącego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, drugiego dotyczącego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

MEN podkreśla, że nowe rozporządzenia to "odpowiedź na prośby dyrektorów szkół". "Zaproponowane zmiany w rozporządzeniach pozwolą na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole" – wskazuje resort.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez nauczycieli spoza danej szkoły. W zespołach mogą być także osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Dla nauczycieli, którzy w takim trybie trafią do zespołu nadzorującego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, czyli dyrektor, przeprowadzi szkolenie w zakresie organizacji egzaminu danego typu egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznaczy też przewodniczącego zespołu nadzorującego.

Kolejną zmianą w przepisach jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, jeżeli zdających w sali egzaminacyjnej jest ponad 25 na egzaminie gimnazjalnym lub ósmoklasisty i 30 na egzaminie maturalnym.

"Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły. Zdanie egzaminu maturalnego to przepustka do rekrutacji na studia wyższe" – podkreśla MEN.

Dotychczasowe regulacje stanowiły, że w skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, oraz co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

W uzasadnieniach do projektów rozporządzeń nowelizujących zapisano, że powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminów w kwietniu i maju 2019 r.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak wyjaśnia MEN, pilne wejście w życie nowych przepisów wynika z potrzeby umożliwienia skorzystania z nich jeszcze w roku szkolnym 2018/2019.

Jak podkreślono w uzasadnieniach: "nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu".

W bieżącym roku szkolnym egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony 10, 11 i 12 kwietnia, egzamin ósmoklasisty – 15, 16 i 17 kwietnia, a matury mają się zacząć 6 maja. Terminy te zbiegają się z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajkiem w oświacie.

We wtorek po południu wznowiono przerwane rano, po dwóch godzinach obrad, nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Rano strony rządowa i związkowa przedstawiły nowe propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Rozporządzenia zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.(PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Danuta Starzyńska-Rosiecka

ozk/ dsr/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL