Polska po 1989 roku

10.07.2017 aktualizacja 11.07.2017

Wdrażanie podstawy i podniesienie jakości - to priorytety MEN na 2017/2018

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Fot. PAP/J. Kamiński Minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Fot. PAP/J. Kamiński

Wdrażanie nowej podstawy programowej oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej - takie będą kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018; zdecydowała tak minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Co roku - w czasie wakacji - minister edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Podstawowe kierunki na rok szkolny 2017/2018, czyli działania priorytetowe, opisano w sześciu punktach: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych; wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek; wzmacnianie wychowawczej roli szkoły; podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

W dokumencie określiło także kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Wynika z nich, że MEN chce, by kontrole pracowników kuratoriów skupiły się na kontroli zgodność z przepisami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, do innych form wychowania przedszkolnego i do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Kontrole dotyczyć mają również prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w tym zakresie organizacji nauki języków mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych.

Zgodnie z dokumentem w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych ocenie ma zostać poddana prawidłowość zapewniania warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prawidłowość ich współpracy z przedszkolami i szkołami.

Minister Zalewska wyznaczyła ponadto tematy ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018. Ewaluacje problemowe (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w przyszłym roku szkolnym) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczyć będą dwóch tematów: "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" i "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"

Resort edukacji zamierza też monitorować zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. (PAP)

dsr/ bos/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL