Grzeniacz
17.11.2015 aktualizacja 18.10.2016

Braniewianie podczas II wojny światowej

Walki w obronie Starówki Walki w obronie Starówki

Służba w Luftwaffe. Podczas drugiej wojny światowej z wiadomych powodów większość Braniewian wstępowała do służby wojskowej III Rzeszy, ponieważ były to Prusy Wschodnie. Takim przykładem jest choćby hauptmann Walter Krupiński i oberfeldwebel Heinz Marquardt, którzy służyli w lotnictwie myśliwskim na froncie wschodnim.

Co łączyło ich z Braniewem? Pierwszy tu mieszkał w dwudziestoleciu międzywojennym, a drugi urodził się w Braniewie. Łączy ich to, że obaj przeżyli wojnę i trafili do zachodnioniemieckiego lotnictwa. W Luftwaffe było 102 pilotów myśliwskich, którzy odnieśli 100 i więcej zwycięstw powietrznych, tzw. experten. Jeden z nich Krupiński po wojnie odwiedzał Braniewo.

Innym rodzajem służby Braniewian było Kriegsmarine.

Wiemy o dwóch którzy na pewno służyli na U-botach. Jednym z nich był oberleutenant zur See Siegfried Straub dowódca U-625, a następny to zastępca kapitana oberleutenant zur See Paul Krupinski służący jako I oficer na U-771. W niemieckiej marynarce służył również na pancernuk Tripitz lekarz z Braniewa Hans Frieisleben.

Chlubne dzieje Braniewskich mieszkańców.

Podczas powstania Warszawskiego w 1944 roku w szeregach powstańców byli chlubni Braniewianie. Byli to walczący na Starówce i w Śródmieściu starszy strzelec Bogumił Bujalski pseudonim Biegaj mieszkaniec Braniewa i strzelec Stefan Grudziński ps. Cholewa również mieszkający w Braniewie. Niestety obaj nie żyją od paru lat, a ich szlachetnych czynach możemy się dowiedzieć tylko na tle całego oddziału.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL