Kultura i sztuka po 1989 roku

24.07.2017

50 laureatów programu stypendialnego MKiDN "Gaude Polonia" odebrało dyplomy

Laureaci XVI edycji programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia" podczas uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański Laureaci XVI edycji programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia" podczas uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Fot. PAP/L. Szymański

50 laureatów XVI edycji programu stypendialnego MKiDN "Gaude Polonia", w tym 39 z Ukrainy, 8 z Białorusi, po jednym z Kazachstanu, Mołdawii i Rosji - odebrało w poniedziałek w Warszawie z rąk dyrektora Narodowego Centrum Kultury Rafała Wiśniewskiego dyplomy.

Stypendyści reprezentowali następujące dziedziny: sztuki wizualne, muzyka, literatura/przekład, film, teatr, fotografia, muzealnictwo, konserwacja dzieł sztuki oraz taniec. Łącznie do udziału w programie "Gaude Polonia" zgłosiło się 247 twórców.

"To jest wyjątkowy czas, kiedy możemy powiedzieć: dziękujemy za państwa pracę. To jest nie tylko przekazanie środków, ale to jest przede wszystkim nasza wdzięczność" - powiedział Wiśniewski, który wręczał dyplomy w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Dyrektor NCK poinformował, że budżet, który jest przeznaczony na XVI edycję tego programu, to ponad 2 mln zł. "Wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Kazachstanu, Armenii z wielu krajów wschodnich, ponieważ ich prace są dla nas bardzo inspirujące, a chcemy, żeby dalej rozwijali swój kunszt i mogli służyć społeczeństwie, bo kultura temu służy" - podkreślił Wiśniewski.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca powiedział, że niektórych artystów z Ukrainy, którzy otrzymali stypendia zna, a z niektórymi współpracował w ambasadzie. "Mam nadzieję, że będą takie okazje, żeby z wami wszystkim popracować, ponieważ to, co wy robicie, bardzo pomaga tym zadaniom, które stoją przed ambasadą i stoją przed naszymi narodami, żeby poznawać jeden drugiego lepiej, promować kulturę - polską, ukraińską i białoruską, a potem promować wasz dorobek dalej na świecie i pokazywać, jak możemy wspierać jedni drugich".

"Wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Kazachstanu, Armenii z wielu krajów wschodnich, ponieważ ich prace są dla nas bardzo inspirujące, a chcemy, żeby dalej rozwijali swój kunszt i mogli służyć społeczeństwie, bo kultura temu służy" - podkreślił dyrektor NCK Rafał Wiśniewski.

"Pięćdziesiątka, którą tutaj gościmy, to ci, którzy zdaniem jurorów najlepiej rokują na przyszłość. Chciałbym, żeby państwa twórczość, to, co państwo wytworzą, przez najbliższe dziesięciolecia trafiło do tak wielkich i wspaniałych instytucji, jak Biblioteka Narodowa, we wszystkich krajach, z których państwo pochodzą" - powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Tetiana Logoida z Ukrainy, która otrzymała stypendium w kategorii "Teatr", powiedziała PAP, że stypendium dało jej przede wszystkim "możliwość tworzenia, a nie myślenia o stronie finansowej". "To jest ogromne wsparcie, tym bardziej, że studiując na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, nie mam szansy otrzymania stypendium artystycznego, więc to była dla mnie jedyna szansa na pozyskanie podobnego stypendium" - podkreśliła.

Logoida dodała, że udało jej się pozyskać sporo nowych kontaktów, "dzięki którym, mam nadzieję, że będę mogła wystawić swoją sztukę".

"Gaude Polonia" to program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który powołano do życia w 2003 r. Jest przeznaczony dla młodych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej (do 40. roku życia, w wyjątkowych sytuacjach do 45), a w pierwszej kolejności dla artystów z Białorusi i Ukrainy. Mogą z niego skorzystać muzycy, artyści sztuk wizualnych, filmowcy, tłumacze literatury polskiej, konserwatorzy dzieł sztuki, muzealnicy, historycy i krytycy sztuki, teatru i filmu, którzy wykażą się znaczącym dorobkiem w danej dziedzinie twórczości. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Polską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.

Zdobywcy stypendiów mają zagwarantowane zakwaterowanie i półroczny pobyt w Polsce (od 1 lutego do 31 lipca), a czas ten mają przeznaczyć na realizację autorskich projektów stypendialnych pod opieką uznanych polskich twórców i instytucji kultury. Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł. brutto miesięcznie. Stypendysta otrzymuje także 5 tys. zł na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego.

Co roku ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń (po­da­nie o przy­zna­nie sty­pen­dium, listy re­ko­men­da­cyj­ne, kopie dy­plo­mu, re­cen­zji itp.) upły­wa 15 paź­dzier­ni­ka.

Program MKiDN "Gaude Polonia" jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. (PAP)

ksi/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL