Kultura i sztuka po 1989 roku

15.11.2018

Białystok: Krzysztof Kuczkowski laureatem Nagrody Literackiej im. F. Karpińskiego

Krzysztof Kuczkowski. Fot. PAP/A. Rybczyński Krzysztof Kuczkowski. Fot. PAP/A. Rybczyński

Poeta, założyciel i redaktor naczelny pisma literackiego „Topos” Krzysztof Kuczkowski został laureatem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, przyznanej po raz 24. przez Civitas Christiana. Nagrodę wręczono w czwartek w Białymstoku.

Kuczkowski założył dwumiesięcznik literacki "Topos" w 1993 roku, jako poeta zdobył wiele nagród za swoją twórczość, jego wiersze przetłumaczone zostały na kilka języków. Kapituła nagrodę przyznała mu za "stworzenie oryginalnego modelu poezji metafizycznej oraz zorganizowanie i prowadzenie przez ćwierć wieku dwumiesięcznika +Topos+, unikalnego ośrodka kultury i literatury chrześcijańskiej".

Jak powiedział dziennikarzom prof. Dariusz Kulesza z Uniwersytetu w Białymstoku, jeden z członków kapituły, wyjątkowość i metafizyczność poezji Kuczkowskiego to reagowanie literatury na to, co się dzieje dzisiaj na świecie, na problem związany z naszą kulturową tożsamością. Dodał, że Kuczkowski w swojej poezji szuka "sensu natury, kultury i egzystencji w chrześcijaństwie".

"Jestem zaszczycony tą nagrodą" - powiedział dziennikarzom jeszcze przed otrzymaniem nagrody Kuczkowski. Mówił, że to głównie za sprawą patrona tej nagrody, Franciszka Karpińskiego, którego teksty weszły do języka polskiego i go wzbogaciły. "Jest dla mnie poetą absolutnie wyjątkowym, bo całe jego teksty weszły do języka, bo nie tylko mówimy poszczególnymi frazami z jego wierszy, ale modlimy się jego wierszami, śpiewamy pieśni nabożne" - powiedział Kuczkowski.

Jego zdaniem otrzymanie tej nagrody, jest czymś "niewiarygodnym". Mówił też, że to jest dla niego wyjątkowy rok, w którym otrzymał kilka ważnych nagród. To m.in. nagroda literacka im. ks. Jana Twardowskiego i złoty medal "Gloria Artis". "Nie wiem jak to się dzieje, ale tak się zaczęło dziać. Czy tak będzie trwać nadal? Myślę, że nie. Wrócę do swoich normalnych zajęć, do normalnego pisania, ale już z tą radością, że gdzieś są ludzie, którzy docenili, którzy przeczytali, którzy zorganizowali konferencję naukową (o "Toposie" - PAP), to nie zdarza się co dzień" - mówił Kuczkowski.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w trakcie rozpoczętej w czwartek jubileuszowej konferencji Naukowej "+Topos+: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne. W XXV rocznicę wydania pierwszego numeru +Toposu+ 1993–2018". Jest ona organizowana przez Książnicę Podlaską, Uniwersytet w Białymstoku oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu – wydawcę dwumiesięcznika literackiego "Topos". Konferencja potrwa do piątku.

Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez białostocki oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". Po raz pierwszy przyznano ją w 1995 roku, otrzymał ją wówczas ks. Jan Twardowski. W minionych latach laureatami nagrody byli m.in.: Ewa Lipska, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, Marek Skwarnicki, Edward Redliński, prof. Stefan Sawicki i Wiesław Myśliwski.

Patron nagrody, XVIII-wieczny poeta Franciszek Karpiński, autor sielanek ("Laura i Filon"), twórca znanych pieśni religijnych - m.in. "Kiedy ranne wstają zorze" i "Wszystkie nasze dziennie sprawy" - był związany z Białostocczyzną. Jak podają badacze jego twórczości, to właśnie podczas pobytu Karpińskiego w Białymstoku (na zaproszenie Izabeli Branickiej, żony fundatora miasta hetmana Jana Klemensa Branickiego) powstały obie te pieśni, a także jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych polskich kolęd "Bóg się rodzi". (PAP)

autorzy: Sylwia Wieczeryńska

swi/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL