Polska po 1989 roku

17.12.2018

Instytucja Film Commision Poland będzie działać w strukturach PISF

Film Commision Poland, instytucja zajmująca się promowaniem polskiej branży filmowej i polskich lokacji zagranicą, będzie działać w strukturach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do jej zadań dojdzie promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych.

O zmianach poinformował w poniedziałek w oświadczeniu PISF.

Przez kilka lat, jak przypomniał Instytut, Film Commision Poland działała w strukturach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Od jesieni tego roku operatorem komisji jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. "Zmiana została podyktowana przede wszystkim przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej, którymi będzie zarządzał Instytut" - podkreślono.

Promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych będzie odtąd zadaniem FCP. Zachęty będą promowane, jak informuje Instytut, m.in. podczas targów branżowych towarzyszących nadchodzącemu 69. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Berlinale.

Film Commision Poland - jak czytamy w oświadczeniu - działa od 2012 r. "Ogólnopolska komisja filmowa została powołana do życia z inicjatywy regionalnych komisji i funduszy filmowych oraz organizacji branżowych takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Komisja służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji w Polsce, jest aktywna na międzynarodowych targach filmowych oraz blisko współpracuje z siecią regionalnych komisji filmowych" - napisano.

"FCP wydaje takie publikacje jak +Polish Film Magazine+ czy +Production & Location Guide+, które przybliżają zagranicznemu odbiorcy polski rynek audiowizualny i możliwości współpracy z polską branżą filmową. Film Commission Poland jest także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń branżowych - European Film Commissions Network, Association Film Commissioners International oraz Location Managers Gulid International" - dodano w oświadczeniu.

Ustawa wprowadzająca zachęty dla produkcji audiowizualnej w Polsce została uchwalona przez Sejm 9 listopada, a podpisana przez Prezydenta 12 grudnia br. Zgodnie z nią producenci będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 30 proc. poniesionych w Polsce kosztów na produkcję. Celem ustawy jest m.in. poprawa warunków działania sektora produkcji audiowizualnej, stworzenie warunków do inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje audiowizualne w Polsce, stworzenie warunków do realizowanej w naszym kraju współpracy między polskimi i zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej i podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorców działających w tym sektorze.(PAP)

autorka: Martyna Olasz

oma/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL